Albanke se prodaju Srbima za žene

Mnoge djevojke sa sjevera Albanije se udaju za muškarce iz ruralnih dijelova Srbije, a ti brakovi ponekad su paravan za trgovinu ljudima, upozoravaju stručnjaci.

Republika Srpska 03.07.2013 | 19:16
Albanke se prodaju Srbima za žene
Mnoge djevojke sa sjevera Albanije se udaju za muškarce iz ruralnih dijelova Srbije, a ti brakovi ponekad su paravan za trgovinu ljudima, upozoravaju stručnjaci.Brikena Puka, direktorka albanske nevladine organizacije Vatra, koja se bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima, je "ukazala na jedan slučaj prinudnog braka između albanske djevojke i srpskog muškarca", dodajući da je "maloljetna djevojka bila prisilno prodata i udata u jednom gradu u Srbiji". Puka je zajedno s predstavnicima Kancelarije nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima Albanije, Državne socijalne službe i Generalnog direktorata policije, koji čine albanski nacionalni mehanizam za identifikaciju i zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima, nedavno posjetila Srbiju. "Mnoge djevojke iz sjeverne Albanije se udaju za muškarce koji žive u ruralnim dijelovima Srbije. To nije uvijek nužno vezano za trgovinu ljudima, ali postoje slučajevi u kojima se ovim ženama trguje. Ove djevojke nastavljaju sa životom u novoj porodici i mnoge Albanke se udaju za srpske muškarce. Policiji je vrlo je teško da razlikuje normalan i prinudni ili lažni brak od trgovine ljudima, naročito kada su svi papiri ispravni", navela je Puka. Prema njenim riječima, Albanija, kao zemlja porijekla trgovine ljudima, kako je kvalifikovana u izveštaju o trgovini ljudima američkog Stejt departmenta, ima najveći problem sa unutrašnjom trgovinom ljudima. "Prema statistikama odnos između unutrašnje i spoljašnje trgovine ljudima je 70 prema 30 odsto. Najzastupljeniji oblici eksploatacije su seksualna eksploatacija, prinudno prosjačenje, prinudni rad i primoravanje na vršenje krivičnih djela", rekla je Puka. Ona je iznijela podatak da su u 2012. godini u Albaniji identifikovane 92 žrtve trgovine ljudima, mahom iz porodica sa ekonomskim problemima i niskim nivoom obrazovanja, a glavne destinacije te trgovine su Švajcarska, Nemačka, Švedska, Italija, Grčka, Kosovo i Srbija. Puka je rekla i da u Albaniji postoje četiri skloništa za žrtve trgovine ljudima, jedno je državni prihvatni centar, a ostala tri vode nevladine organizacije koje pružaju dugoročne usluge reintegracije žrtvama. Članovi albanskog nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji su razgovarali s predstavnicima više organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava trgovine ljudima, kao što su Centar za intergraciju mladih, NVO Astra, Autonomni ženski centar, kao i sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ). Prema riječima direktorke albanske nevladine organizacije Vatra, jedan od ciljeva studijske posjete Srbiji bio je razmjena iskustva i dobrih praksi između institucija i organizacija civilnog društva iz Albanije i Srbije.

Komentari / 0

Ostavite komentar