Advokat Rubež za Litvance podmićivao

Advokat Nenad Rubež pozajmljivao je velike iznose novca Litvancima u vrijeme dok su vodili Fabriku glinice „Birač“, te u ime tadašnjeg direktora „Birča“ Virginijusa Vajege gotovinski isplaćivao druga fizička lica koji su „sredili“ saglasnost nadležnih organa da se „Birač“ upiše kao vlasnik državnog zemljišta u Zvorniku.

Republika Srpska 21.06.2016 | 07:25
Advokat Rubež za Litvance podmićivao
Dokumenti koji su u posjedu CAPITAL-a pokazuje da su Rubež i „Birač“ 2009. godine potpisali Aneks ugovora o pružanju pravne pomoći u kojem je navedeno da je predmet aneksa „ugovaranje pružanja vanrednih advokatskih usluga koje se odnose na prenos prava svojine na zemljištu sa državne na FG „Birač“, „Alumina“, „Mehanika“, „Alusil“, „Energolinija“ i „Kauno Tiekimas“ na kojima su oni upisani sa pravom korištenja, kao i na prenos prava svojine zemljišta sa fizičkih lica na „Birač“, koje se faktički nalazi u posjedu FG“.

Zakonski nemoguće ali ….

Posebno je zanimljiv član ovog aneksa u kojem Rubež navodi da zakonski nije moguće prenijeti pravo vlasništva sa države na „Birač“ i da je potrebno preduzeti „vanredne mjere“ prema trećim licima.Naime, vlasništvo nad državnim zemljištem može se upisati na lice koje je vlasnik objekta na tom zemljištu.

„Zbog nedostatka objekata zakonska mogućnost za upisivanje zemljišta neophodnog za upotrebu objekata je isključena. FG „Birač“ je upoznat da će za ovo zemljište biti potrebno preduzeti vanredne mjere i radnje za njegov prenos sa državne svojine na FG „Birač“ što iziskuje vanredne troškove“, navodi se u Aneksu ugovora i dodaje da „korisnik usluge daje puna ovlašćenja advokatu za preuzimanje svih neophodnih mjera za prenos zemljišta iz državne svojine na FG“.

Aneksom je precizirano da će FG „Birač“ izdvojiti 12.000 KM kao naknadu „za posebno angažovanje trećih lica u vanredno vrjeme za posebne radnje“.

„Iznos od 12.000 KM isplatio bi se gotovinski, bez izdavanja računa, jer se radi o posebnim naknadama i za posebne radnje angažovanja trećih lica“, navedeno je u Aneksu ugovora.

Precizirano je i da će, ukoliko te usluge ne budu mogli isplatiti gotovinski, to će učiniti preko žiro-računa advokata Rubeža. Naime, ugovoreno je da će u tom slučaju 12.000 KM plus PDV uplatiti na žiro –račun Rubeža koji će zatim sa svog žiro-računa isplatiti treća lica.

Rubež je u zapisniku od 22. jula 2009. godine naveo da je od generalnog direktora FG „Birač“ Virginijusa Vajege primio 12.000 KM, za plaćanje usluga trećim licima, a u vezi sa rješavanjem statusa zemljišta koje pripada preduzećima „Birač“. „Alumina“, „Mehanika“, „Alusil“, „Energolinija“ i „Kauno Tiekimas“.

Rubež je izdavao i potvrde iz kojih se vidi da je trećim licima gotovinski isplaćivao 1.000 ili 1.500 KM za „usluge obezbjeđenja saglasnosti od nadležnih organa za prodaju zemljišta u vlasništvu FG „Birač“, „Alumine“ i „Mehanike“.Rubež pozajmio Alumini 141.000 KM

Nenad Rubež je „Alumini“, na čijem čelu se tada nalazio Giedrius Grigalius, u jednom trenutku pozajmio 141.000 maraka.Ugovor o zajmu potpisan je 12. aprila 2011. godine, a njime su se ugovorne strane saglasile da „Alumina“ pozajmicu vrati do kraja iste godine, u gotovini kako je novac i pozajmljen ili na žiro-račun Rubeža.

(Capital.ba)

Komentari / 0

Ostavite komentar