Pokušaji da se odgovore investitori od arbitraža

Bosna i Hercegovina uspostavlja mehanizam za prevenciju i ranu detekciju međunarodnih investicionih sporova, a kako bi se spriječile arbitraže i sudski sporovi.

Bosna i Hercegovina 20.04.2024 | 20:27
Pokušaji da se odgovore investitori od arbitraža

Odluku o mehanizmu pripremilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a sprovodiće ga Agencija za unapređenje stranih investicija (FIPA) BiH.

Preduslov za aktiviranje mehanizma je taj da državni organ ili javno preduzeće prethodno nije riješilo problem investitora, a bilo je nadležno za isti.

Prema planu, investitor bi trebao da popuni obrazac i dostavi ga Agenciji koja će ga bez odlaganja obavijestiti o prijemu.

Sa druge strane, on se obavezuje da će da “miruje” po pitanju daljih aktivnosti vezano za svoj slučaj.

“Strani investitor koji dostavi obrazac agenciji će se, u dobroj vjeri, suzdržati od preduzimanja drugih paralelnih radnji za rješavanje problema do okončanja postupka koordinacije”, navodi se u Odluci koju treba da usvoji Savjet ministara BiH.

Inače, kako je propisano, FIPA u roku od 15 radnih dana analizira informacije sadržane u obrascu, a zatim kontaktira državni organ ili javno preduzeće radi dodatnih konsultacija.

U slučaju da se radi o kompleksnom problemu, rok može biti produžen do maksimalno 30 radnih dana.

Ukoliko je problem i dalje neriješen te prijeti da preraste u sudski ili arbitražni spor, agencija obavještava, i u proces uključuje resorno ministarstvo.

Ministarstvo, obavlja potrebne konsultacije i analizira sve raspoložive činjenice, te u roku od 30 radnih dana od dana prijema obavještenja iz Agencije daje preporuku državnom organu ili javnom preduzeću za rješenje problema stranog investitora.

“Ukoliko problem i dalje nije riješen, ministarstvo obavještava Pregovaračko tijelo i dostavlja sve relevantne informacije radi ranog upozorenja na mogući sudski ili arbitražni spor”, stoji u nacrtu odluke.

Ekonomista Igor Gavran kaže da se ovdje ne uspostavlja nikakva nova institucija već da se u jednom formalno preciziranom mehanizmu povezuju  institucije i službe koje već povremeno sarađuju na ovakvim pitanjima, svaka iz svoje nadležnosti.

“FIPA BIH već u okviru svojih poslova sarađuje sa investitorima i oni joj se obraćaju i bez formalne obaveze. Ali uvezivanje ostalih institucija tek kada spor prerasta u arbitražu je skoro po definiciji vrlo kasno i tada je teško naći rješenje, povećane su emocije i smanjen prostor za ustupke. Zbog toga je raniji angažman presudan”, kaže Gavran.

Ocjenjuje da sam postupak koji investitor treba proći nije administrativno zahtjevan jer se svodi uglavnom na jedan elektronski obrazac s informacijama koje pomažu i njemu i nadležnim institucijama da razjasne problem i pronađu litice rješenje.

“Iako sve ovo naravno ne podrazumijeva da se sporovi i arbitraža uvijek mogu izbjeći, sigurno povećava takvu mogućnost, a čak i rješavanje samo jednog problema brže i jeftinije za obje strane bi predstavljalo ogromno unapređenje u odnosu na trenutno stanje”, ocjenjuje on.

Prema njegovim riječima države uvode mnogo kompleksnije i administrativno zahtjevnije procedure u ovoj oblasti nego BiH.

“Može se reći da BiH bira bolji, jednostavniji potencijalno efikasniji model”, zaključuje Gavran.

(Capital) Foto: Capital

Komentari / 0

Ostavite komentar