Захтјев ММФ: Потписати документ о размјени података

Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, пореске управе ентитета и дистрикта Брчко морају до краја маја потписати меморандум о разумијевању и о размјени података, с тим да би аутоматизовани систем размјене информација постао оперативан у другом дијелу 2013.

Република Српска 03.05.2013 | 11:45
Захтјев ММФ: Потписати документ о размјени података
Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, пореске управе ентитета и дистрикта Брчко морају до краја маја потписати меморандум о разумијевању и о размјени података, с тим да би аутоматизовани систем размјене информација постао оперативан у другом дијелу 2013. На посљедњој сједници Управни одбор УИО охрабрио је ту управу и пореске управе ентитета и Брчко Дистрикта да чим прије потпишу меморандум о међусобној размјени података. Обавеза успостављања службене сарадње између пореских управа БиХ захтјев је Међународног монетарног фонда (ММФ), који БиХ треба да испуни на основу Писма намјере, а допунским Писмом намјере из децембра 2012. прецизирани су споменути рокови за успоставу система службене сарадње пореских обвезника у БиХ. Извјештајем ММФ-а, након првог редовног прегледа у децембру 2012., потврђене су наведене обавезе БиХ. У Одјељењу за макроекономску анализу УИО БиХ оцјењују да је обавеза упостављања службене сарадње између пореских управа БиХ разумљив захтјев ММФ-а, имајући у виду децентрализовани фискални систем БиХ у којем ентитети и дистрикт имају искључиве надлежности за директне порезе, док су на ниво БиХ пренесене надлежности за индиректне порезе. Сматрају да су, у фрагментованом пореском систему у једној држави, која представља јединствени економски простор, могуће различите пореске злоупотребе од обвезника које резултирају пореском евазијом и сивом економијом. -У ситуацији када нема размјене података између пореских управа, обвезник индиректних пореза може, на примјер, у сврху ПДВ-а, да пријави другачији промет од онога који је пријавио као обвезник директних пореза. Или, обвезник директних пореза чији годишњи промет прелази праг за регистрацију ПДВ-а може остати изван система ПДВ-а уколико УИО нема сазнања о томе - указују економисти Одјељења за макроекономску анализу УИО БиХ. И у подручју директних пореза могу се десити злоупотребе, уколико правне или физичке особе послују или остварују доходак и у другом ентитету или дистрикту Брчко. Писмом намјере из септембра 2012.године Босна и Херцеговина се обавезала да ће, у склопу стенд-бај аранжмана с Међународним монетарним фондом, јачати сарадњу између пореских управа успоставом службене размјене података о пореским обвезницима. Захтјев ММФ-а за успостављањем службене размјене података између пореских управа је на линији глобалног процеса транспарентности у подручју опорезивања који, под окриљем Савјета Европе и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), промовише размјену података о пореским обвезницима и трансакцијама ради елиминације или спречавања новог глобалног феномена - двоструког неопорезивања. Потреба за службеном сарадњом пореских управа и размјеном информација превазишла је националне и регионалне оквире.

Коментари / 0

Оставите коментар