Zahtjev MMF: Potpisati dokument o razmjeni podataka

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, poreske uprave entiteta i distrikta Brčko moraju do kraja maja potpisati memorandum o razumijevanju i o razmjeni podataka, s tim da bi automatizovani sistem razmjene informacija postao operativan u drugom dijelu 2013.

Republika Srpska 03.05.2013 | 11:45
Zahtjev MMF: Potpisati dokument o razmjeni podataka
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, poreske uprave entiteta i distrikta Brčko moraju do kraja maja potpisati memorandum o razumijevanju i o razmjeni podataka, s tim da bi automatizovani sistem razmjene informacija postao operativan u drugom dijelu 2013. Na posljednjoj sjednici Upravni odbor UIO ohrabrio je tu upravu i poreske uprave entiteta i Brčko Distrikta da čim prije potpišu memorandum o međusobnoj razmjeni podataka. Obaveza uspostavljanja službene saradnje između poreskih uprava BiH zahtjev je Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koji BiH treba da ispuni na osnovu Pisma namjere, a dopunskim Pismom namjere iz decembra 2012. precizirani su spomenuti rokovi za uspostavu sistema službene saradnje poreskih obveznika u BiH. Izvještajem MMF-a, nakon prvog redovnog pregleda u decembru 2012., potvrđene su navedene obaveze BiH. U Odjeljenju za makroekonomsku analizu UIO BiH ocjenjuju da je obaveza upostavljanja službene saradnje između poreskih uprava BiH razumljiv zahtjev MMF-a, imajući u vidu decentralizovani fiskalni sistem BiH u kojem entiteti i distrikt imaju isključive nadležnosti za direktne poreze, dok su na nivo BiH prenesene nadležnosti za indirektne poreze. Smatraju da su, u fragmentovanom poreskom sistemu u jednoj državi, koja predstavlja jedinstveni ekonomski prostor, moguće različite poreske zloupotrebe od obveznika koje rezultiraju poreskom evazijom i sivom ekonomijom. -U situaciji kada nema razmjene podataka između poreskih uprava, obveznik indirektnih poreza može, na primjer, u svrhu PDV-a, da prijavi drugačiji promet od onoga koji je prijavio kao obveznik direktnih poreza. Ili, obveznik direktnih poreza čiji godišnji promet prelazi prag za registraciju PDV-a može ostati izvan sistema PDV-a ukoliko UIO nema saznanja o tome - ukazuju ekonomisti Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO BiH. I u području direktnih poreza mogu se desiti zloupotrebe, ukoliko pravne ili fizičke osobe posluju ili ostvaruju dohodak i u drugom entitetu ili distriktu Brčko. Pismom namjere iz septembra 2012.godine Bosna i Hercegovina se obavezala da će, u sklopu stend-baj aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, jačati saradnju između poreskih uprava uspostavom službene razmjene podataka o poreskim obveznicima. Zahtjev MMF-a za uspostavljanjem službene razmjene podataka između poreskih uprava je na liniji globalnog procesa transparentnosti u području oporezivanja koji, pod okriljem Savjeta Evrope i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), promoviše razmjenu podataka o poreskim obveznicima i transakcijama radi eliminacije ili sprečavanja novog globalnog fenomena - dvostrukog neoporezivanja. Potreba za službenom saradnjom poreskih uprava i razmjenom informacija prevazišla je nacionalne i regionalne okvire.

Komentari / 0

Ostavite komentar