До краја маја договор о размјени података

Систем сарадње пореских управа ентитета, Брчко дистрикта и Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ на размјени података о пореским обвезницима требало би да буде договорен до краја маја, да би аутоматизовани систем размјене информација постао оперативан у другом дијелу ове године.

Република Српска 30.04.2013 | 13:52
До краја маја договор о размјени података
Систем сарадње пореских управа ентитета, Брчко дистрикта и Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ на размјени података о пореским обвезницима требало би да буде договорен до краја маја, да би аутоматизовани систем размјене информација постао оперативан у другом дијелу ове године. БиХ је, према Споразуму о стабилизацији и придруживању и према Писму намјере ММФ-а, обавезна да се укључи у систем размјене те врсте података. Управни одбор УИО дао је охрабрење за потписивање меморандума о сарадњи са пореским управама ентитета и Брчко дистрикта, везан за међусобну размјену података о пореским обвезницима. Писмом намјере из септембра прошле године БиХ се обавезала да ће, у склопу стендбај-аранжмана са МММФ-ом јачати сарадњу пореских управа и успоставити службене размјене података о пореским обвезницима. Допунским Писмом намјере из децембра прошле године прецизирани су рокови успостављања службене сарадње, наводи се у актима достављеним Срни. "Обавеза успостављања службене сарадње између пореских управа БиХ разумљив је захтјев ММФ-а, имајући у виду децентрализовано фискално устројство БиХ, у којем ентитети и дистрикт имају искључиве надлежности за директне порезе, док су на ниво БиХ пренесене надлежности за индиректне порезе", наводе у Одјељењу за макроекономску анализу УИО. У ситуацији када нема размјене података између пореских управа, обвезник индиректних пореза може, на примјер, ради ПДВ-а, да пријави другачији промет од онога који је пријавио као обвезник директних пореза, а обвезник директних пореза чији годишњи промет прелази праг за регистрацију ПДВ-а може остати изван система ПДВ-а уколико УИО нема сазнања о томе. И у подручју директних пореза могу се десити злоупотребе уколико правна или физичка лица послују или остварују доходак и у другом ентитету, или Брчко дистрикту - наводе у Одјељењу за макроекономску анализу УИО. Захтјев ММФ-а за успостављање службене размјене података између пореских управа на линији је глобалног процеса транспарентности у подручју опорезивања који, под окриљем Савјета Европе и ОЕЦД-а, промовише размјену података о пореским обвезницима и трансакцијама с циљем у елиминације или спречавања новог глобалног феномена – двоструког неопорезивања. Одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању обвезују БиХ да се укључи у систем размјене података из подручја опорезивања, који је успоставио ОЕЦД, али и за обавезе из поглавља "Опорезивање“ које БиХ треба испунити у процесу преузимања правне тековине ЕУ. Имајући у виду висок степен фискалне аутономије ентитета и Брчко дистрикта, могуће је повући паралелу са децентрализованим фискалним системом ЕУ у којем су чланице искључиво надлежне за директне порезе, док се на нивоу ЕУ прописује хармонизовани оквир за индиректне порезе. Тај оквир укључује минималне стандарде опорезивања, као што су пореска основица, стопе, ослобађања... Процес позитивне пореске интеграције у ЕУ посљедњих десетак година укључује и усвајање обавезујућег правног оквира о службеној сарадњи пореских управа чланица у подручју ПДВ и акциза, а од ове године и у подручју директних пореза. Увођење аутоматске размјене података који су релевантни за разрез директних пореза представља велики политички напредак за чланице ЕУ, с обзиром на то да ово питање задире у фискални суверенитет чланица. Појава прекограничних и међународних пореских превара, осим што угрожава буџете чланица и Уније, нарушава праведност опорезивања, будући да регуларни порески обвезници плаћају више пореза него што би требало, те угрожава ефикасност алокације капитала и равноправну конкуренцију на тржишту. Размјена података о обвезницима и трансакцијама омогућује чланицама да исправно разрежу пореске обавезе на пољу директних пореза, али и да сузбију утају пореза и елиминишу двоструко опорезивање унутар ЕУ. Имајући у виду опредјељење БиХ за европске интеграције, оперативни модел службене сарадње пореских управа у БиХ требало би да се темељи на механизмима, стандардима и најбољој пракси ЕУ...    

Коментари / 0

Оставите коментар