И сутра о Приједлогу закона о уређењу простора

Народна скупштина Републике Српске наставиће сутра расправу о Приједлогу закона о уређењу простора и грађењу, којим је предвиђено скраћење рока за доношење локацијских услова и грађевинске дозволе са 30 на 15 дана од пријема комплетног захтјева.Министар за просторно уређење грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић рекла је да овај закон дефинише систем просторног планирања и уређења простора, припрему, израду и доношење докумената просторног уређења, локацијске услове, уређење грађевинског земљишта, издавање дозвола за грађење, врсте и садржај техничке документације, те грађење објеката. Према њеним ријечима, овим законским рјешењем дефинисани су употреба и уклањање објеката, легализација објеката, вршење надзора над примјеном овог закона, надлежност и рад Инжењерске коморе, те друга питања од значаја за уређење простора, грађевинско земљиште и грађење објеката. Приједлогом закона предвиђене су одредбе којима се смањују трошкови издавања дозвола, прецизно се дефинише обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта према стварним трошковима утврђеним документом просторног уређења. Овим приједлогом се јасно дефинише износ ренте према степену развијености општине, чиме се подстицајно дјелује на улагања у неразвијене и изразито неразвијене општине. Превиђено је умањење трошкова ренте за накнаду коју инвеститор већ плаћа приликом претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, чиме је елиминисано плаћање по два основа, наводи се у образложењу овог приједлога закона. Рок важења грађевинске дозволе продужен је са једне на три године, што смањује обавезе инвеститора, али и растерећује рад органа управе који издаје дозволе. Народна скупштина Републике Српске разматраће сутра и Приједлог закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији. Посланици ће разматрати Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију Републике Српске. Биће разматран и Нацрт закона о услугама и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о банкама Републике Српске. Сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена сутра у 10.00 часова.

Коментари / 0

Оставите коментар