Усвојене измјене закона о граду Источно Сарајево

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом дијелу Девете редовне сједнице усвојила пет закона: Закон о Граду Источно Сарајево – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД; Закон о измјени Изборног закона Републике Српске – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД,

Република Српска 20.02.2020 | 15:08
Усвојене измјене закона о граду Источно Сарајево

Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача – по хитном поступку, Закон о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској – по хитном поступку и Закон о инспекцијама Републике Српске.

Законом о Граду Источно Сарајево уређује се положај, надлежност, органи, међусобни однос Скупштине и градоначелника, имовина и финасирање града, акти, облици непосредног учешћа грађана, јавност рада и сарадња града Источно Сарајево са другим субјектима. Дефинисано је да градоначелника бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним прописима.

Разлози за доношење Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача – по хитном поступку јесу реализација Пројекта изградње ауто-пута и гасовода на релацији Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача, којим би се ријешила саобраћајна повезаност Републике Српске са земљама у окружењу, гасификација дијела Републике Српске, те створили предуслови за бољи живот грађана и бољи економски и привредни напредак Републике Српске.

Законом о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској уређен је систем законске метрологије, стављање на тржиште и употреба мјерила, оцјењивање усаглашености мјерила са прописаним условима, верификација мјерила и друга питања од значаја за метрологију.

Метролошки систем у Републици Српској заснива се на раду Завода, овлашћених тијела и образованих лабораторија. Овлашћена тијела су акредитована привредна друштва или предузетници који обављају послове верификације мјерила, а што подразумијева преглед и жигосање мјерила.

Законом о инспекцијама Републике Српске уређује се обављање инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења, права и обавезе инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, извршења рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору, поступак посебне и унутрашње контроле, прекршајна одговорност и друга питања значајна за обављање инспекцијског надзора у складу са важећим прописима Републике Српске.

Народна скупштина није усвојила Декларацију Народне скупштине Републике Српске о положају српског народа у Црној Гори – приједлог народног посланика Небојше Вукановића.

Девета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске требало би да буде настављена у уторак, 25. фебруара 2020. године, у 10 часова. 

Ево како је текла расправа о Закону о инспекцијама:

(БН) 

Коментари / 1

Оставите коментар
Name

Гојко

20.02.2020 15:16

Браво

ОДГОВОРИТЕ