Кривична пријава против Тегелтије годинама стоји у ладици Тужилаштва БиХ

Тужилаштво Босне и Херцеговине више од три године држи у ладици кривичну пријаву против бившег министра финансија Републике Српске и новоизабраног предсједавајућег Савјета министара БиХ Зорана Тегелтије и то због кривичног дјела одбијања извршења одлуке Уставног суда БиХ, сазнаје Моја Херцеговина.

Босна и Херцеговина 07.12.2019 | 10:32
Кривична пријава против Тегелтије годинама стоји у ладици Тужилаштва БиХ
Пријава против Тегелтије који би у наредном периоду требао водити Савјет министара БиХ, поднесена је још 24. октобра 2016. године, након што је Министарство финансија Републике Српске његовом одлуком, као тадашњег ресорног министра, одбило исплатити новац грађанима по хитном поступку како је то наредио Уставни суд БиХ, а који су имали правоснажне пресуде против Републике Српске због губитка најмилијих током ратних сукоба у БиХ.

Предмет против Тегелтије у Тужилаштву БиХ заведен је под бројем Т20 0 КТН 0013054 16 а поступајући тужилац је Маја Илић Ступар.

Одговор из Тужилаштва БиХ у којој фази је рад по пријави против Тегелтије нисмо добили.

У конкретном случају који је окончан кривичном пријавом радило се о тужбама против Републике Српске међу којима је и тужба Стаке и Мире Црнчевић из Бањалуке, мајке, односно сестре палог борца Војске Републике Српске Младена Црнчевића.

Правосудне институције Републике Српске су још 2009. дале коначну ријеч када је у питању тужба Црнчевићевих и по овој тужби Влада РС, односно Министарство финансија РС требали су исплатити одштету у износу од 21.000 марака.

Од 2009. до данас прошло је 10 година, али Црнчевићи нису видјели ни фенинга.

О случају Црнчевић расправљао је и Уставни суд БиХ који је још 2015. године наредио Влади РС, односно Министарству финансија да „у што краћем року“ исплати новац овим породицама, али ни то није учињено.

Не само да није учињено „у што краћем року“, већ је према првој одлуци ресорног министарства исплата Црнчевићима требала бити 2028. године?!

Правни заступник породице Црнчевић, бањалучки адвокат Предраг Хербез истакао је да су и Стака и њена ћерка тешко болесне те да је питање да ли ће уопште дочекати исплату новца који им са правом припада.Занимљиво је да је двије године након поднесене пријаве против Зорана Тегелтије, Министарство финансија Републике Српске помјерило рок за исплату на 2022. годину, али ни тај рок како истиче Хербез никако није у складу са пресудом Уставног суда БиХ.

Када Уставни суд каже најкраћи разумни рок, то је према Европском суду правде период од максимално двије године. Прецизније речено, новац је Црнчевићима требао бити исплаћен 2017. године. Међутим, када је постало јасно да Министарство финансија РС, конкретно тадашњи министар Зоран Тегелтија одбија да исплати у разумном року ова средства у складу са законом сам поднио кривичну пријаву, односно извјештај Тужилаштву БиХ због очигледног одбијања извршења одлуке Уставног суда БиХ, а што је кривично дјело.

Ништа по овој пријави до данас није урађено, јер никакву обавијест о томе нисам добио, чак ни да је обустављена, нити уопште у којој фази је рад по овој пријави – објаснио је бањалучки адвокат Хербез.

Одлука Уставног суда БиХ

Одлуком Уставног суда БиХ број АП- 536/15 на сједници одржаној 30. јуна 2015. године (оп.аут. шест година након што је донесена правоснажна пресуда) пред судом у Републици Српскојдонесена је одлука о допустивости и меритуму којом је између осталих апеланата усвојена апелација Стаке и Мире Црнчевић на начин да је под тачком 43 наведено:

„Уставни суд БиХ је у цитираној Одлуци број АП 1402/09 наложио Влади Републике Српске да изврши своје уставне обавезе и обезбиједи поштовање људских права тако што ће предузети одговарајуће мјере с циљем да апеланти и остали повјериоци који посједују извршне судске одлуке на терет буџетских средстава Републике Српске наплате своја потраживања у што краћем року“.

Према наводима из одлуке Уставног суда БиХ утврђена је повреда права на правично суђење.

„Ова одлука се доставља Влади Републике Српске која је дужна да изврши своје уставне обавезе и обезбиједи поштивање људских права тако што ће предузети одговарајуће мјере с циљем да апеланти (њих 40) и остали повјериоци који посједују извршне судске одлуке на терет буџетских средстава Републике Српске наплате своја потраживања….Уставни суд БиХ је наложио Влади Републике Српске да изврши своје уставне обавезе и обезбједи поштивање људских права тако што ће предузети одговарајуће мјере да апеланти који посједују извршне судске одлуке на терет буџетских средстава Републике Српске наплате своја потраживања у што краћем року“.

Рок исплате 2028. године

Након ове одлуке Уставног суда БиХ, бањалучки адвокат Предраг Хербез подноси захтјев Министарству финансија РС 27. маја 2016. године за поступањем по предметној пресуди Уставног суда БиХ с обзиром да је већ прошло годину дана од њеног доношења.

Међутим, тадашњи министар Зоран Тегелтија је својим актом број 06.08/017-2180-1/16 од 13. јуна 2016. године одговорио: „Према поменутим критеријима, предмети за које се ви интересујете би требали доћи на ред за исплату у готовини у 2028. Години – извршно рјешење број 71-0-И-067069-09-И од 10. децембра 2009. тражилаца извршења Стаке и Мире Црнчевић“.

Овакво образложење министра, истиче Хербез за МојуХерцеговину, нема апсолутно никакво разумно и правно објашњење.

Тим прије што рок од 12, односно 13 година (оп. аут. од одлуке Уставног суда) не може представљати „краћи рок“ како је наведено у поменутој одлуци Уставног суда БиХ. На овај начин се свјесно онемогућава извршење одлуке Уставног суда БиХ, јер је Стака Црнчевић рођена 1933. године, а њена ћерка Мира 1957. и одузета јој је пословна способност због вишеструких здравствених оштећења“, објаснио је наш саговорник, а што је наведено и у пријави против Зорана Тегелтије.
Прекршен Кривични закон БиХ

Да је пријава правног заступника Црнчевића адвоката Предрага Хербеза оправдана показује и члан 239. Кривичног закона БиХ. Наиме, овим чланом је прописано сљедеће: „Службено лице у институцијама Босне и Херцеговине, институцијама ентитета или институцијама Брчко Дистрикта БиХ, које одбије да изврши коначну и извршну одлуку Уставног суда БиХ, Суда БиХ, или Дома за људска права или спрјечава да се таква одлука изврши, или на други начин онемогућава њено извршење, казниће се казном затвора од шест мјесеци до пет година“.

Занимљиво је да је након поднесене пријаве, Министарство финансија Републике Српске помјерило рок за исплату на 2022. годину, али ни тај рок како је објаснио Хербез није у складу са одлуком Уставног суда БиХ.

Међутим, адвокат Хербез објашњава да промјена плана и помјерање датума исплате ништа не мијењају како у поднесеној пријави

Тужилаштву, тако и у погледу непоступања по пресуди Уставног суда БиХ.

„Наиме, разуман рок за поступање по пресуди је двије године, а према заузетом становишту Европског суда за људска права у предметима истог или сличног садржаја, тако да је Министарство финансија било у обавези да по предметној пресуди поступи најкасније до краја 2017. Према томе, суштина поднесеног Извјештаја Тужилаштву БиХ је непоступање по пресуди Уставног суда БиХ, а што је кривично дјело“, закључио је Хербез.

Тужилаштво БиХ рак-рана правосудног система

Бањалучки адвокат Предраг Хербез изјавио је да је правно и морално недопустиво да поступајући тужилац Тужилаштва БиХ пуне три године не поступа по поднесеној пријави, а да за свој нерад прима плату.

Ово је очити примјер да је Тужилаштво БиХ рак-рана не само правосудног система БиХ, већ и друштва у којем живимо, јер оваквим поступањем Тужилаштва шаље се јасна порука да сви нисмо једнаки пред законом. Према моме мишљењу, у Тужилаштву БиХ, као и у цјелокупном правосудном систему је негативна селекција, слиједом чега је и изгубљено повјерење грађана у правосудне институције ове земље.

Све док тужиоци и судије не буду одговарали за свој нерад, неће бити напретка у правосудном систему, а неће, јер су нажалост заштићене као свете животиње у Индији, све под покровитељством Високог судског и тужилачког савјета БиХ“, закључио је адвокат Хербез.РС мора исплатити стотине милиона марака

У Министарству финансија РС одлагање исплате правдају Законом о унутрашњем дугу РС гдје су случајеви попут Црнчевића категорисани као ратна штета.

Иначе, укупан износ који Српска мора исплатити на основу ових и сличних предмета досегао је цифру од невјероватних 600 милиона марака.

Дана 15. септембра 2016. године Република Српска је донијела нови план измирења за исплату ратне штете на предвиђени рок од 13 година како би имплементирала генералне мјере из пресуде Европског суда за људска права у сличном предмету.

„Комитет министара Савјета Европе који прати провођење пресуда Европског суда за људска права сматра да ревидирани план измирења од 15. септембра 2016. године пружа глобално рјешење проблема неизвршавања одлука домаћих судова који се односе на ратну штету. Односно, овим планом измирења је постигнута равнотежа између јавног интереса и интереса појединаца који имају потраживања по основу ратне штете, тако да под овим условима нема кршења људских права по Конвенцији.

С тим у вези, Суд је приступио скидању око 400 предметних апликација са листе својих предмета, јер исти сматра да је то оправдано, имајући у виду измјене које је извршила Република Српска, а посебно околности које се односе на начин и динамику имплементације предметног плана измирења. Имајући у виду наведено, предмети Стака Црнчевић и други, по новом акционом плану долазе на ред за исплату у готовини 2022. Године“, став је Министарства финансија Републике Српске.

(МојаХерцеговина)

Коментари / 7

Оставите коментар
Name

Десимир

07.12.2019 11:09

Битно је да је лукац своје наплатио...

ОДГОВОРИТЕ
Name

БГ

07.12.2019 12:54

Имас ли морала?

ОДГОВОРИТЕ
Name

РЕ

07.12.2019 13:26

КАКАВ МОРАЛ ЦОВЈЕЦЕ? КО ИМА МОРАЛ И ЦАСТ У ОВОЈ ЗЕМЉИ ТО ЈЕ НЕПРИЈАТЕЉ РС. БРАНИТЕЉИ РС СУ ОВАКВИ, НАЈВЕЦИ ПРЕВАРАНТИ, КРИМИНАЛЦИ, И СВИ ЗЛИ ЉУДИ, СВИ СУ САДА ОКУПЉЕНИ СОТОНЕ КОЈИ ВЛАДА ОВОМ ЗЕМЉОМ.

Name

РЕ

07.12.2019 13:32

ТЕГЕЛТИЈА И ЊЕМУ СЛИЧНИ СА ДОДИКОМ ГРОБАРИ СРБА СА МРТВИХ КУПУЈУ ХЕЛИКОПТЕРЕ И АВИОНЕ. СКИНИТИ ГА СА ФУНКЦИЈЕ И У ФОЧУ. ЖИВЈЕ ОД ХУМАНИТАРНОГ БРОЈА

Name

Остецени

07.12.2019 13:02

Јако много градјана у БиХ је остецено у обадва ентитwта. Никада доцекати правду по том питању.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Лапауз

07.12.2019 16:32

Па тужилац је њихов члан њихов играч нема шта очигледно.... Њу суспедовати моментално њега казнит што је прешутио кривичну пријаву при именовању у вијеће министара...

ОДГОВОРИТЕ
Name

боки

07.12.2019 18:23

Сада је устоличен у Сарајеву, стојаце још ко зна колико?

ОДГОВОРИТЕ