"Шећерана" добила милионски спор

Окружни привредни суд у Бијељини одбацио је тужбу фирме „Агроцооп еxпорт-импорт“ из Бањалуке против Фабрике шећера из Бијељине којом је та фирма тражила јој буду призната потраживања у износу од 12,6 милиона КМ.

Република Српска 26.12.2016 | 14:48
"Шећерана" добила милионски спор
Суд је у пресуди коју је данас донио навео да у потпуности одбија тужбени захтјев „Агроцоопа“ јер није доказао основаност потраживања.

Ради се потраживањима „Агроцоопа“ која стечајни управник „Шећеране“ Лазо Ђурђевић није признао, а које фирма из Бањалуке потражује на име “неизмиреног дуга из 2010. и 2011. године када је “Агрокоп”, као већински власник, инвестирао значајна средства у санацију и ревитализацију бијељинске Шећеране”.

“Агроцооп“ је на име главног дуга потраживао 6,8 милиона КМ плус законске затезне камате у укупном износу од 5,7 милиона КМ.

У образложењу пресуде наведено је да „Агроцооп“ да су ове двије фирме у периоду од 2013. до 2015. године потписивале изводе отворених ставки (ИОС) и записник о сравњењу међусобних потраживања половином 2014. године, те да је „Шећерана“ у свом књиговодству потраживања „Агроцоопа“ књижила као своје обавезе.

Наводи се и да је вјештак економске струке Росић Славко, на бази аналитичких картица и ИОС-а, дао мишљење да усаглашено стање обавеза туженог, према тужиоцу на крају 2014. године износило 6,8 милиона КМ.

Међутим, истиче се и да је из дописа „Шећеране“ од  августа 2015. године, утврђено је да је фабрика сторнирала изводе отворених ставки јер је накнадном провјером документације у књиговодству утврђено да не постоје јасно дефинисани финансијско-правни документи који недвосмислено доказују исправност сравњења међусобних потраживања између ове двије фирме.
„Дакле, тужени је практично поништио потврђивање извода отворених ставки. Такође, тужилац је био у обавези  да као своје доказе приложи писмену материјалну књиговодствену пословну документацију којом би доказао основаност исказаног салда отворених ставки, а што није учинио до закључења главне расправе“, истиче се у образложењу пресуде.

Додаје се и да спроведено економско вјештачење и мишљење вјештака економске струке није мјеродаван доказ о основаности потраживања, јер је вјештак своје мишљење базирао на ИОС-има који не садрже преглед отворених ставки.

„Вјеродостојан доказ могу представљати само књиговодствене исправе (авансна фактура, фактуре добављача, фактуре купца и слично),  из којих би се на несумњив начин могао утврдити садржај конкретног пословног односа, а такав доказ до закључења главне расправе није изведен. Коначно, тужилац до закључења главне расправе не само што није доказао основаним потраживање главног дуга, није доказао ни основаност потраживања законске затезне камате нити по висини тог обрачуна нити по датуму од којег је вршен обрачун, што је такође био у обавези учинити до закључења главне расправе“, закључује се у пресуди.

 Стечајни управник Фабрике шећера Лазо Ђурђевић својевремено је оспорио потраживање „Агроцоопа“  истичући да је инвестирање у „Шећерану“ била обавеза те фриме као стратешког партнера, што је било прецизирано и у писму намјере за реорганизацију и ревитализацију приликом проглашења првог стечаја за Фабрику шећера из Велике Обарске.

Ђурђевић је данас рекао да је очекивао овакву пресуду, али да такође очекује и да ће „Агрооцп“ уложити жалбу.

„Очекивао сам овакву одлуку суда јер сматрам да потраживања нису основана и зато сам их и оспорио“, рекао је Ђурђевић.

Пуномоћник бањалучког „Агроцоопа“ Огњен Авлијаш рекао је да ће сигурно уложити жалбу на ову пресуду Вишем привредном суду у Бањалуци.

Иначе, фирма „Агроцооп“ је била блокирана као имовина Зорана Ћопића, једног од сарадника нарко-боса Дарка Шарића.

Ћопић је почетком 2014. године осуђен на четири године затвора, а том пресудом његовом предузећу „Агроцооп“ Бањалука одузето је 51 одсто акција „Шећеране“, а Српској је требало је да плати и 2,67 милиона марака.

Извор: ЦАПИТАЛ

Коментари / 0

Оставите коментар