"Šećerana" dobila milionski spor

Okružni privredni sud u Bijeljini odbacio je tužbu firme „Agrocoop export-import“ iz Banjaluke protiv Fabrike šećera iz Bijeljine kojom je ta firma tražila joj budu priznata potraživanja u iznosu od 12,6 miliona KM.

Republika Srpska 26.12.2016 | 14:48
"Šećerana" dobila milionski spor
Sud je u presudi koju je danas donio naveo da u potpunosti odbija tužbeni zahtjev „Agrocoopa“ jer nije dokazao osnovanost potraživanja.

Radi se potraživanjima „Agrocoopa“ koja stečajni upravnik „Šećerane“ Lazo Đurđević nije priznao, a koje firma iz Banjaluke potražuje na ime “neizmirenog duga iz 2010. i 2011. godine kada je “Agrokop”, kao većinski vlasnik, investirao značajna sredstva u sanaciju i revitalizaciju bijeljinske Šećerane”.

“Agrocoop“ je na ime glavnog duga potraživao 6,8 miliona KM plus zakonske zatezne kamate u ukupnom iznosu od 5,7 miliona KM.

U obrazloženju presude navedeno je da „Agrocoop“ da su ove dvije firme u periodu od 2013. do 2015. godine potpisivale izvode otvorenih stavki (IOS) i zapisnik o sravnjenju međusobnih potraživanja polovinom 2014. godine, te da je „Šećerana“ u svom knjigovodstvu potraživanja „Agrocoopa“ knjižila kao svoje obaveze.

Navodi se i da je vještak ekonomske struke Rosić Slavko, na bazi analitičkih kartica i IOS-a, dao mišljenje da usaglašeno stanje obaveza tuženog, prema tužiocu na kraju 2014. godine iznosilo 6,8 miliona KM.

Međutim, ističe se i da je iz dopisa „Šećerane“ od  avgusta 2015. godine, utvrđeno je da je fabrika stornirala izvode otvorenih stavki jer je naknadnom provjerom dokumentacije u knjigovodstvu utvrđeno da ne postoje jasno definisani finansijsko-pravni dokumenti koji nedvosmisleno dokazuju ispravnost sravnjenja međusobnih potraživanja između ove dvije firme.
„Dakle, tuženi je praktično poništio potvrđivanje izvoda otvorenih stavki. Takođe, tužilac je bio u obavezi  da kao svoje dokaze priloži pismenu materijalnu knjigovodstvenu poslovnu dokumentaciju kojom bi dokazao osnovanost iskazanog salda otvorenih stavki, a što nije učinio do zaključenja glavne rasprave“, ističe se u obrazloženju presude.

Dodaje se i da sprovedeno ekonomsko vještačenje i mišljenje vještaka ekonomske struke nije mjerodavan dokaz o osnovanosti potraživanja, jer je vještak svoje mišljenje bazirao na IOS-ima koji ne sadrže pregled otvorenih stavki.

„Vjerodostojan dokaz mogu predstavljati samo knjigovodstvene isprave (avansna faktura, fakture dobavljača, fakture kupca i slično),  iz kojih bi se na nesumnjiv način mogao utvrditi sadržaj konkretnog poslovnog odnosa, a takav dokaz do zaključenja glavne rasprave nije izveden. Konačno, tužilac do zaključenja glavne rasprave ne samo što nije dokazao osnovanim potraživanje glavnog duga, nije dokazao ni osnovanost potraživanja zakonske zatezne kamate niti po visini tog obračuna niti po datumu od kojeg je vršen obračun, što je takođe bio u obavezi učiniti do zaključenja glavne rasprave“, zaključuje se u presudi.

 Stečajni upravnik Fabrike šećera Lazo Đurđević svojevremeno je osporio potraživanje „Agrocoopa“  ističući da je investiranje u „Šećeranu“ bila obaveza te frime kao strateškog partnera, što je bilo precizirano i u pismu namjere za reorganizaciju i revitalizaciju prilikom proglašenja prvog stečaja za Fabriku šećera iz Velike Obarske.

Đurđević je danas rekao da je očekivao ovakvu presudu, ali da takođe očekuje i da će „Agroocp“ uložiti žalbu.

„Očekivao sam ovakvu odluku suda jer smatram da potraživanja nisu osnovana i zato sam ih i osporio“, rekao je Đurđević.

Punomoćnik banjalučkog „Agrocoopa“ Ognjen Avlijaš rekao je da će sigurno uložiti žalbu na ovu presudu Višem privrednom sudu u Banjaluci.

Inače, firma „Agrocoop“ je bila blokirana kao imovina Zorana Ćopića, jednog od saradnika narko-bosa Darka Šarića.

Ćopić je početkom 2014. godine osuđen na četiri godine zatvora, a tom presudom njegovom preduzeću „Agrocoop“ Banjaluka oduzeto je 51 odsto akcija „Šećerane“, a Srpskoj je trebalo je da plati i 2,67 miliona maraka.

Izvor: CAPITAL

Komentari / 0

Ostavite komentar