Влада усвојила план одбране од поплава

Влада Републике Српске усвојила је данас приједлоге планова одбране од поплава и активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у овој години.

Република Српска 21.01.2016 | 15:39
Влада усвојила план одбране од поплава

План одбране од поплава израђен је на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака током протеклих година, извјештаја о инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област.

Доношењем и спровођењем ових планова биће унапријеђено и обезбијеђено свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварен виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава.

Републичка управа Цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности у вези спровођења овог плана, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Влада Републике Српске одобрила је 244.249 КМ за социјално збрињавање радника.

Средства из ове одлуке намијењена су за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 209 радника из 29 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења или су испунили услов за старосну пензију, почев од 1. јануара 1998. године до дана отварања стечаја, што је усаглашено са надлежним филијалама Фонда ПИО и Завода за запошљавање.

Дијелом средстава из ове одлуке у потпуности се измирују доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа МДП "Соко холдинг" и ЗДП "ИМКО" из Гацка и дио доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа "Грађевинар" из Новог Града.

Преостали дио доприноса за пензијско-инвалидско осигурање биће измирен у наредном периоду, док су доприноси за осигурање од незапослености за раднике ових предузећа измирени у претходном периоду.

Дио средстава из ове одлуке користиће се за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике Фабрике шећера из Бијељине и Предузећа за производњу и снабдијевање паром и топлом водом "Гријање" из Брода, а доприноси за пензијско и инвалидско осигурање биће измирен у наредном периоду.

Коментари / 0

Оставите коментар