Спорне набавке и уговори

Министарство спољних послова  БиХ наставило је кршити процедуре јавних набавки, књиге пословања нису усклађене са стварним стањем потраживања и обавеза, док се и даље у континуитету издвајају значајна средства за ангажирање запослених путем уговора у дјелу.

Босна и Херцеговина 02.07.2014 | 10:15
Спорне набавке и уговори

Наведено је ово у најновијем, још необјављеном извјештају Канцеларије  за ревизију институција БиХ о пословању Министарства спољних послова  БиХ у 2013. години, због чега су државни ревизори поново исказали мишљење с резервом.

На први поглед, извјештаји Канцеларије  за ревизију за 2012. и 2013. годину у најбитнијим ставкама готово су идентични.

"Трошкови закупа простора нису смањени, а кориштење репрезентације још није документовано на задовољавајући начин. Није успостављен ни систем за квалитетније праћење прихода. Утврдили смо да је поново успостављена пракса да се за рад у комисијама и радним групама врши исплата стимулације у континуитету", наводе ревизори.

Ревизија запажа да је за ове намјене у 2013. исплаћено 71.110 КМ, а додатне зараде по овом основу остварили су чланови комисија за попис и за јавне набавке, као и Експертни тим за питања сукцесије.

"Стимулација за три члана Експертног тима утврђена је у износу 20 посто од нето плате, почев од 1. маја 2013. Износ исплаћених стимулација у континуитету креће се од 2.020 КМ до 4.602 КМ", наводе ревизори.

Иначе, буџет министарства  у 2013. износио је 52,665 милиона КМ.

У извјештају је наглашено да су текући издаци реализирани у износу око 49,385 милиона КМ, од чега се на сједиште односи око 14,384 милиона, а на дипломатско-конзуларна представништва (ДКП) око 35 милиона КМ.

Када је ријеч о бруто плаћама, запослени  у МСП-у и ДКП-има у 2013. исплаћено је око 23,588 милиона КМ, а на име накнада трошкова око 10,637 милиона КМ. Истовремено, за путне трошкове исплаћено је око 1,343 милиона КМ, за телефонске и поштанске услуге око 1,185 милиона КМ, а на име издатака за уговорене услуге око 3,787 милиона КМ.

Ревизори, такођер, наводе да су трошкови репрезентације реализирани у износу 591.469 КМ, при чему износе и замјерке. Када је, пак, ријеч о јавним набавкама, ревизори указују на недостакте приликом куповине авио-карата, те закључују да приликом куповине аудија А4 није обезбијеђена правична конкуренција.

Извор: Независне новине

Коментари / 0

Оставите коментар