Мишљење с резервом Министарству науке и технологије Српске

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је мишљење са резервом Министарству науке и технологије РС. 

Република Српска 03.06.2014 | 16:06
Мишљење с резервом Министарству науке и технологије Српске

У Извјештају о ревизији збирног финансијског извјештаја министарства за прошлу годину је евидентиран низ пропуста у приказивању и наплати заосталих потраживања министарства, а у поступцима јавних набавки су примјетне бројне неправилности.


Министарство, према мишљењу ревизије, није сачинило збирни буџетски захтјев за 2013. годину што није у складу са чланом 24. Закона о буџетском систему Републике Српске. Укупан износ обавеза по основу планираних и одобрених активности Министарства од 1.560.297 КМ није измирен до 28.02.2014. године, те према чл. 39. Закона о буџетском систему Републике Српске није могао бити одобрен као извршење буџета за 2013. годину.

Ревизија је уочила неправилности и приликом издвајања средстава за Андрићев институт. Кршења Закона о јавним набавкама су константа у раду јавних институција, па ни Министарство науке не одступа од тог правила.


Ревизори су наложили министру да у наредном периоду обезбиједи сачињавање збирног буџетског захтјева, предсједнику Академије наука и умјетности да обезбиједи евиденцију академских награда на позицији расхода бруто накнада за рад ван радног односа, а обојици је сугерисано да у потпуности обезбиједе спровођење Закона о јавним набавкама БиХ.

БН ТВ

Коментари / 0

Оставите коментар