Дефицит 1,1 КМ у Јавном фонду за дјечију заштиту

Јавни фонд за дјечју заштиту РС током прошле године остварио је буџетски дефицит од 1.

Република Српска 18.04.2014 | 21:52
Дефицит 1,1 КМ у Јавном фонду за дјечију заштиту
Јавни фонд за дјечју заштиту РС током прошле године остварио је буџетски дефицит од 1.180.064 КМ, што је било довољно да од Главне службе за ревизију јавног сектора добије мишљење с резервом о усклађености пословања.Фонд је у 2013. години исказао приходе у износу од 56.460.199 КМ, док су расходи били 57.640.263 КМ. "Исказане обавезе су веће од расположивог буџетског оквира за 1.180.064 КМ, што није у складу са Законом о буџетском систему РС", наведено је у ревизорском извјештају. У извјештају се даље наводи да су приходи од доприноса и додатна средства из буџета РС по основу трансфера Министарства здравља и социјалне заштите мања од насталих расхода што је и утицало на дефицит. Ревизори су скренули пажњу и на то да Фонд са расположивим средствима не може исфинансирати права из Закона о дјечјој заштити због чега виши нивои власти треба да изврше измјену закона или обезбиједе довољно средстава да би се испоштовао обим права дефинисан законом. Ради се о исплатама додатка на дјецу и материнског додатка. "Препоручујемо директору Фонда да код вишег нивоа власти покрене иницијативу за усаглашавање Правилника о остваривању права из дјечје заштите са измјенам и допунама Закона о дјечјој заштити", наводи се у препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора и додаје да исплате мањег износа накнаде од права утврђених законом може имати за посљедицу покретање судских спорова. Када су у питању исплате, односно рефундирање нето плата за породиљско одсуство током прошле године по овом основу исплаћено је 25.940.000 КМ. "Средства за ове намјене која из буџета у виду трансфера Фонду обезбјеђује Министарство здравља и социјалне заштите и средства доприноса нису довољна за покриће свих насталих обавеза по овом основу", наведено је у ревизорском извјештају. За плате запослених у Фонду за дјечју заштиту током прошле године исплаћено је 893.621 КМ, што је за 21 одсто мање него у 2012. години, а што се тиче трошкова за коришћење робе они су износили 798.264 КМ, од чега се на трошкове стручних услуга односи 433.121 КМ.

Коментари / 26

Оставите коментар
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ
Name

Боле

18.04.2014 22:55

Има ли иста код нас да није у дефициту барем милион?

ОДГОВОРИТЕ
Name

СДС Бијељина

29.11.2021 09:41

Кад преузмемо Владу И власт у октобру да знамо ста преузимамоо Урадите детаљан попис дуговања.Фонд це дозивити препород у новој организацији СДС-а.

ОДГОВОРИТЕ