Deficit 1,1 KM u Javnom fondu za dječiju zaštitu

Javni fond za dječju zaštitu RS tokom prošle godine ostvario je budžetski deficit od 1.

Republika Srpska 18.04.2014 | 21:52
Deficit 1,1 KM u Javnom fondu za dječiju zaštitu
Javni fond za dječju zaštitu RS tokom prošle godine ostvario je budžetski deficit od 1.180.064 KM, što je bilo dovoljno da od Glavne službe za reviziju javnog sektora dobije mišljenje s rezervom o usklađenosti poslovanja.Fond je u 2013. godini iskazao prihode u iznosu od 56.460.199 KM, dok su rashodi bili 57.640.263 KM. "Iskazane obaveze su veće od raspoloživog budžetskog okvira za 1.180.064 KM, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS", navedeno je u revizorskom izvještaju. U izvještaju se dalje navodi da su prihodi od doprinosa i dodatna sredstva iz budžeta RS po osnovu transfera Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite manja od nastalih rashoda što je i uticalo na deficit. Revizori su skrenuli pažnju i na to da Fond sa raspoloživim sredstvima ne može isfinansirati prava iz Zakona o dječjoj zaštiti zbog čega viši nivoi vlasti treba da izvrše izmjenu zakona ili obezbijede dovoljno sredstava da bi se ispoštovao obim prava definisan zakonom. Radi se o isplatama dodatka na djecu i materinskog dodatka. "Preporučujemo direktoru Fonda da kod višeg nivoa vlasti pokrene inicijativu za usaglašavanje Pravilnika o ostvarivanju prava iz dječje zaštite sa izmjenam i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti", navodi se u preporukama Glavne službe za reviziju javnog sektora i dodaje da isplate manjeg iznosa naknade od prava utvrđenih zakonom može imati za posljedicu pokretanje sudskih sporova. Kada su u pitanju isplate, odnosno refundiranje neto plata za porodiljsko odsustvo tokom prošle godine po ovom osnovu isplaćeno je 25.940.000 KM. "Sredstva za ove namjene koja iz budžeta u vidu transfera Fondu obezbjeđuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i sredstva doprinosa nisu dovoljna za pokriće svih nastalih obaveza po ovom osnovu", navedeno je u revizorskom izvještaju. Za plate zaposlenih u Fondu za dječju zaštitu tokom prošle godine isplaćeno je 893.621 KM, što je za 21 odsto manje nego u 2012. godini, a što se tiče troškova za korišćenje robe oni su iznosili 798.264 KM, od čega se na troškove stručnih usluga odnosi 433.121 KM.

Komentari / 26

Ostavite komentar
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE
Name

Bole

18.04.2014 22:55

Ima li ista kod nas da nije u deficitu barem milion?

ODGOVORITE
Name

SDS Bijeljina

22.10.2021 22:10

Kad preuzmemo Vladu I vlast u oktobru da znamo sta preuzimamoo Uradite detaljan popis dugovanja.Fond ce doziviti preporod u novoj organizaciji SDS-a.

ODGOVORITE