Рок за годишње пријаве до 31. марта

Рок за подношење годишњих пореских пријава за порез на доходак, малог предузетника, регистровано оружје, посебну републичку таксу, порез на добит и за комуналну таксу за истицање пословног имена истиче 31.

Република Српска 18.03.2014 | 09:40
Рок за годишње пријаве до 31. марта
Рок за подношење годишњих пореских пријава за порез на доходак, малог предузетника, регистровано оружје, посебну републичку таксу, порез на добит и за комуналну таксу за истицање пословног имена истиче 31. марта, упозорила је Пореска управа Републике Српске. У Пореској управи упозоравају да обвезници који до 31. марта не поднесу пријаве чине прекршај за који физичка лица плаћају новчану казну од 500 КМ до 1.500 КМ, правна лица од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу од 500 КМ до 1.500 КМ. Пријаве за порез на доходак подносе се на обрасцу 1004. Подносе је физичка лица која су у 2013. години остварила доходак од личних примања, самосталне дјелатности, ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, капитала, доходак од издавања у закуп или подзакуп покретне и непокретне имовине, дивиденди и удјела у добити, те капиталних добитака. Годишњу пореску пријаву за порез на доходак нису дужна поднијети физичка лица која су у 2013. години остварила само доходак од личних примања из радног односа, саопштено је из Пореске управе. Пријаве за малог предузетника подносе се путем обрасца 1007 за мале предузетнике у случају када 2013. године није подносио све мјесечне пријаве или је укупно пријављени порез по мјесечним пријавама мањи од 600 КМ. Пријаве за регистровано оружје подносе се на обрасцу ПП – РО, а пријаве за посебну републичку таксу на обрасцу ПП – ГРТ за предузетнике. За годишње пореске пријаве за порез на добит потребан је образац 1101 или 1102, а подносе је правна лица Републике Српске, пословне јединице правног лица из Федерације БиХ и дистрикта Брчко, која су остварила добит у Републици Српској, страна правна лица са сталним мјестом пословања у Републици Српској – пословне јединице страних правних лица, као и страна правна лица која су остварила приход од непокретне имовине која се налази у Српској. Пореске пријаве за комуналну таксу за истицање пословног имена подносе се на обрасцу ПП-КТ.

Коментари / 0

Оставите коментар