Влада РС о Приједлогу закона о социјалној заштити

Влада Републике Српске данас ће разматрати Приједлог закона о социјалној заштити и Приједлог закона о накнадама за коришћење података и пружање услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Република Српска 08.03.2012 | 11:12
Влада РС о Приједлогу закона о социјалној заштити
Влада Републике Српске данас ће разматрати Приједлог закона о социјалној заштити и Приједлог закона о накнадама за коришћење података и пружање услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. На сједници ће бити ријечи и о Приједлогу закона о финансирању послова премјера и оснивања катастра непокретности, као и нацртима закона о заштити од пожара и о измјенама Закона о експропријацији, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу. На дневном реду је и информација о реализацији пројеката који се финансирају из средстава економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске са стањем на дан 31. децембра 2011. године, са приједлогом закључка. На сједници ће бити разматрана и информација о раду и финансирању представништава Српске у иностранству у 20011. години, са приједлогом закључка. Биће разматрани Приједлог анекса Споразума о коначном располагању свим правима и обавезама на покретној имовини која ће и даље служити за потребе одбране, као и приједлог одлуке о одобрењу исплате аконтације новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама у Српској у износу 500.000 КМ.