Vlada RS o Prijedlogu zakona o socijalnoj zaštiti

Vlada Republike Srpske danas će razmatrati Prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti i Prijedlog zakona o naknadama za korišćenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Republika Srpska 08.03.2012 | 11:12
Vlada RS o Prijedlogu zakona o socijalnoj zaštiti
Vlada Republike Srpske danas će razmatrati Prijedlog zakona o socijalnoj zaštiti i Prijedlog zakona o naknadama za korišćenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici će biti riječi i o Prijedlogu zakona o finansiranju poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti, kao i nacrtima zakona o zaštiti od požara i o izmjenama Zakona o eksproprijaciji, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. Na dnevnom redu je i informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine, sa prijedlogom zaključka. Na sjednici će biti razmatrana i informacija o radu i finansiranju predstavništava Srpske u inostranstvu u 20011. godini, sa prijedlogom zaključka. Biće razmatrani Prijedlog aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, kao i prijedlog odluke o odobrenju isplate akontacije novčane pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama u Srpskoj u iznosu 500.000 KM.