Мање инвалидских пензија

Током посљедње деценије проценат корисника права на инвалидску пензију је са 18,8 одсто у 2003.

Република Српска 22.12.2013 | 14:03
Мање инвалидских пензија
Током посљедње деценије проценат корисника права на инвалидску пензију је са 18,8 одсто у 2003. смањен на 16,9 одсто на крају ове године, наводе у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске. Укупан број пензионера у истом периоду повећан је за 60.000, односно са 183.000 на данашњих 243.000. У Фонду ПИО Српске подсјећају да се у земљама окружења проценат корисника права на инвалидску пензију креће од 13,5 одсто у Словенији и 15 одсто у Македонији, док се у Федерацији БиХ /ФБиХ/, Србији, Црној Гори и Хрватској тај проценат креће од 20 до 25 одсто. "Овај податак је много неповољнији него у Српској, а здрав систем и његов циљ огледа се у што већем броју старосних, а што мањем броју инвалидских пензија", кажу у Фонду ПИО Српске. У посљедњих десет година, подсјећају у Фонду, у пензијски систем је уведено више од 28.000 корисника права на инвалидску пензију. "Највише их је било 2008. године - 4.084 и 2009. године - 3.649. Велики број тих пензија остварен је и 2006. године - 3.308 и 2004.године - 2.545. Данас је тај пораст преполовљен и у 2012. години остварено је 1.691, а за 11 мјесеци 2013. године свега 922 инвалидске пензије", наводе у Фонду. У Фонду ПИО Републике Српске истичу да је уочљива велика диспропорција од филијале до филијале, односно од једне до друге регије и данас се креће од најбољег процента од 13,9 одсто у регији Добој до најлошијег од 25 одсто у Херцеговини. "У посљедње двије године, на нивоу Фонда, проценат инвалидских пензија је смањен са 18,1 на 16,9 одсто са тенденцијом даљег смањења. На подручју Филијале Требиње уочено је побољшање гдје је у 2012. остварено само 136, а за једанаест мјесеци 2013. године свега 76 инвалидских пензија, за разлику од на примјер 2006. године, када је на овом продручју остварено чак 676, а 2007. године 547 инвалидских пензија", напомињу у Фонду. У децембру 2012. године у односу на децембар 2011. број инвалидских пензија повећан је за само 33, док је закључно са новембром ове године у односу на децембар 2012. чак смањен за 158, подаци су Фонда ПИО Спске. "Ове чињенице потврђују да данас Фонд ПИО остваривање права на инвалидску пензију, у позитивном смислу, држи под контролом, при чему треба нагласити да о тој врсти права, у крајњој инстанци, одлучује медицина, односно органи вјештачења, те да се `експолозија` инвалидских пензија дешавала у ранијем периоду, а никако сада", истичу у Фонду. Садашњи манаџмент Фонда за то питање, кажу у овој служби, не може носити хипотеку из неког ранијег периода. "Ипак, без обзира на то када су се дешавале нелегалне радње у вези са инвалидским пензија виновници треба да буду санкционисани и ствар истјерана на чистац. И данас када је инвалидских пензија све мање не смију се догађати ни појединачни спорни случајеви", категорични су у Фонду ПИО Српске. С друге стране, наводе, често се могу чути и коментари да све већи број осигураника умире, не остваривши чак право на инвалидску пензију, као и да су критеријуми преоштри. "Ту је циљ јасан и етичан: инвалидску пензију треба да оствари свако ко је заслужује, према медицинским налазима и здравственом стању", кажу у Фонду. У Фонду подсјећају да је питање остваривања инвалидских пензија у свим државама веома комплексно и осјетљиво, те да се у развијеним системима и економијама овом проблему посвећује велика пажња. "Са овим проблемом Фонд ПИО не може се сам изборити, јер обухвата и цио здравствени систем, могућности и политику запошљавања. Потребна је и већа контрола, али и строже законске санкције за сваког неодговорног појединца или групу који су спремни да учествују у различитим преварама приликом остваривања права на инвалидску пензију", кажу у Фонду. Фонд ПИО Српске је у посљедње двије године на плану смањења броја корисника инвалидских пензија учинио више него што је то раније чињено за деценију, додају у овој институцији. "Пооштрена је контрола кроз двостепеност, односно тростепеност одлучивања у медицинском вјештачењу, уведен је институт ванредне контроле, којим по налогу директора Фонда, право на инвалидску и породичну пензију, по потреби, могу бити подрвргнути ванредној контроли, а према уредби Владе, почев од 2013. године", подсјећају у Фонду. У сталној акцији "Стоп преварама - до пензије поштено", покренутој прије двије године, за наведени период примљено више од 3.000 пријава од грађана, а по том основу из система је искључено 233 корисника, МУП-у Републике Српске достављено је 195 случајева са основима сумње у могућу незаконитост приликом остваривања права на пензију. Фонд је, како се истиче, спреман да на том путу истраје, побољша процедуре и да на плану остваривања права на инвалидску пензију примјењује потпуну досљедност у провођењу законских и других прописа. У Фону ПИО Републике Српске кажу да су инвалидске пензије, број корисника ове врсте права, као и начин на који се остварује значајно питање коме ова служба данас посвећује максималну пажњу. "Ратни период, велики број демобилисаних бораца, постратна транзиције друштва у Републици Српској, а мало радних мјеста објективно су довели до тога да се траже начини што лакшег уласка у пензијски систем, па и путем остварење права на инвалидску пензију", наводе у Фонду. Тако је, подсјећају, одмах након одбрамбено-отаџбинског рата било готово 27 одсто инвалидских пензија, или више од сваког четвртог корисника ове врсте пензије. "Као најлакши начин за остварење права на инвалидску пензију, уз то и најтеже доказив у ревизијама, појавила се дијагноза посттрауматског синдрома, односно болест на психичкој основи", кажу у Фонду ПИО Републике Српске.

Коментари / 0

Оставите коментар