Смртност на путевима у РС није смањена

На путевима у РС просјечно живот годишње изгуби око 160 људи, што је у односу на број становника два до три пута више него у европским земљама.

Република Српска 22.06.2013 | 10:29
Смртност на путевима у РС није смањена
На путевима у РС просјечно живот годишње изгуби око 160 људи, што је у односу на број становника два до три пута више него у европским земљама.У извјештају ревизије учинка која се бавила безбједношћу саобраћаја на путевима РС наводи се да, поред штете по лица, економија РС због саобраћајних незгода изгуби више од 174 милиона КМ, од чега само на трошкове лијечења, судских и административних процедура, које су углавном на терету институција, одлази око 25 милиона КМ годишње. У ревизији се наглашава да постављени стратешки циљеви, као што су смањење смртности за 50 одсто, нису достигнути и то првенствено због неефикасности институција и лоше координације међу њима. "Брзина и вожња под утицајем алкохола су у сталном порасту, док су активности на идентификацији, обиљежавању и отклањању опасних мјеста на путевима још на нивоу недовољном за значајнија унапређења безбједности саобраћаја на путевима у РС", наводи се у извјештају о ревизији учинка која је анализирала безбједност саобраћаја од 2009. до 2012. године. У извјештају се истиче да је Народна скупштина РС 2008. године донијела закључак и ЈП "Путеве РС" задужила да у року од три године отклони опасна мјеста на путевима у РС гдје се најчешће дешавају несреће, али да то није урађено. Како појашњавају ревизори, ЈП "Путеви РС" првобитно се правдало да полиција није доставила нити омогућила приступ базама података о сабораћајним несрећема, међутим, увидом у документацију утврђено је да је ЈП "Путеви РС" имало обезбијеђен приступ подацима, али да због недовољног интереса није повлачило те податке. Такође ревизија је скренула пажњу и на недовољну опремљеност полиције, јер преко 90 одсто средстава која се потроше оде на плате, а свега око један одсто на опрему за безбједност саобраћаја и то углавном уснике за алкометре и стоп палице. "Активности саобраћајне полиције и управљача путева нису биле усмјерене у правцу елиминсања, односно минимизирања узорака тешких саобраћајних несрећа", рекао је Милован Бојић, руководлиац Сектора ревизије учинка у Главној служби за ревизију јавног сектора РС. Он истиче да је генерални закључак ревизије да су одређене активности дале резултате, првенствено у смањењу броја саобраћајних незгода, а брзина и алкохол као фактори који доприносе настанку саобраћајних незгода нису у опадању. Миленко Јаћимовић, предсједник Удружења за унапређење безбједности саобраћаја РС, каже да је кључ проблема у непостојању система финансирања. "Све се ради ад хок, не постоји систем финансирања и због тога нису испуњени циљеви. Агенција за безбједност саобраћаја је кључна у свему томе и они треба да буду ти који ће координисати активности", рекао је Јаћимовић.

Коментари / 0

Оставите коментар