Smrtnost na putevima u RS nije smanjena

Na putevima u RS prosječno život godišnje izgubi oko 160 ljudi, što je u odnosu na broj stanovnika dva do tri puta više nego u evropskim zemljama.

Republika Srpska 22.06.2013 | 10:29
Smrtnost na putevima u RS nije smanjena
Na putevima u RS prosječno život godišnje izgubi oko 160 ljudi, što je u odnosu na broj stanovnika dva do tri puta više nego u evropskim zemljama.U izvještaju revizije učinka koja se bavila bezbjednošću saobraćaja na putevima RS navodi se da, pored štete po lica, ekonomija RS zbog saobraćajnih nezgoda izgubi više od 174 miliona KM, od čega samo na troškove liječenja, sudskih i administrativnih procedura, koje su uglavnom na teretu institucija, odlazi oko 25 miliona KM godišnje. U reviziji se naglašava da postavljeni strateški ciljevi, kao što su smanjenje smrtnosti za 50 odsto, nisu dostignuti i to prvenstveno zbog neefikasnosti institucija i loše koordinacije među njima. "Brzina i vožnja pod uticajem alkohola su u stalnom porastu, dok su aktivnosti na identifikaciji, obilježavanju i otklanjanju opasnih mjesta na putevima još na nivou nedovoljnom za značajnija unapređenja bezbjednosti saobraćaja na putevima u RS", navodi se u izvještaju o reviziji učinka koja je analizirala bezbjednost saobraćaja od 2009. do 2012. godine. U izvještaju se ističe da je Narodna skupština RS 2008. godine donijela zaključak i JP "Puteve RS" zadužila da u roku od tri godine otkloni opasna mjesta na putevima u RS gdje se najčešće dešavaju nesreće, ali da to nije urađeno. Kako pojašnjavaju revizori, JP "Putevi RS" prvobitno se pravdalo da policija nije dostavila niti omogućila pristup bazama podataka o saboraćajnim nesrećema, međutim, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je JP "Putevi RS" imalo obezbijeđen pristup podacima, ali da zbog nedovoljnog interesa nije povlačilo te podatke. Takođe revizija je skrenula pažnju i na nedovoljnu opremljenost policije, jer preko 90 odsto sredstava koja se potroše ode na plate, a svega oko jedan odsto na opremu za bezbjednost saobraćaja i to uglavnom usnike za alkometre i stop palice. "Aktivnosti saobraćajne policije i upravljača puteva nisu bile usmjerene u pravcu eliminsanja, odnosno minimiziranja uzoraka teških saobraćajnih nesreća", rekao je Milovan Bojić, rukovodliac Sektora revizije učinka u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS. On ističe da je generalni zaključak revizije da su određene aktivnosti dale rezultate, prvenstveno u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, a brzina i alkohol kao faktori koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda nisu u opadanju. Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS, kaže da je ključ problema u nepostojanju sistema finansiranja. "Sve se radi ad hok, ne postoji sistem finansiranja i zbog toga nisu ispunjeni ciljevi. Agencija za bezbjednost saobraćaja je ključna u svemu tome i oni treba da budu ti koji će koordinisati aktivnosti", rekao je Jaćimović.

Komentari / 0

Ostavite komentar