Institucije po jednom konkursu uhljebe više ljudi

Zloupotrebljavajući Zakon u državnoj službi u institucijama BiH i institut rezervnih lista, institucije na nivou BiH, bez saglasnosti Savjeta ministara BiH, nerijetko na jedan raspisan konkurs zaposle nekoliko ljudi.

Bosna i Hercegovina 06.08.2019 | 07:43
Institucije po jednom konkursu uhljebe više ljudi
Na ovo je upozorila i Kancelarija za reviziju institucija BiH, u čijim izvještajima se navodi da su rijetka ministarstva Savjeta ministara BiH koja nisu zloupotrijebila rezervne liste i na konkurs za jednog kandidata zaposlila dva pa čak i tri čovjeka. Recimo, Direkcija za evropske integracije BiH na raspisani konkurs za tri radna mjesta zaposlila je čak osam ljudi.

Ovakvo zapošljavanje omogućeno je Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, tačnije, njegovom zloupotrebom, jer institut rezervnih lista stvoren je isključivo za slučaj da kandidat koji je zaposlen ne zadovolji na probnom radu ili da otkaz. Naime, na raspisani konkurs Agencija za državnu službu BiH instituciji koja traži radnika pošalje ime radnika koji je dobio najveći broj bodova, a pored toga napravi i rezervnu listu, na kojoj se nalaze imena uspješnih kandidata.

Nekoliko dana nakon što zaposle kandidata koji je imao najveći broj bodova, rukovodilac institucije, ministarstva ili agencije u kojoj je zaposlen "interno" ga premjesti na drugo radno mjesto, a na njegovo dolazi prvi sa rezervne liste i tako ukrug.

"Ne mogu reći ni da se zloupotrebljava ni da se ne zloupotrebljava institut rezervnih lista. Mnogo manje je toga nego što je bilo ranije, i mnogo novca se uštedi na taj način, jer raspisivanje i sprovođenje konkursa košta nekoliko hiljada maraka. Uglavnom, sve je po zakonu i toga će u ovoj 2019. godini biti daleko manje, jer je od zimus na snazi zaključak koji kaže da se rezervna lista može primijeniti samo jednom pa vjerujem da u 2019. godini toga neće biti kao što je bilo ranije", rekao je za "Nezavisne" Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Pored Direkcije za evropske integracije, rezervne liste korištene su i u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, Ministarstvu civilnih poslova, Ministarstvu pravde BiH, gdje je na konkurs za dva službenika primljeno četvoro ljudi... Institut rezervnih lista Ministarstvo civilnih poslova BiH zloupotrebljava već godinama pa su tako, recimo, u 2017. godini na dva raspisana konkursa zaposlili šest umjesto dvoje ljudi, slično je bilo i u 2018. godini. Takođe, rezervne liste zloupotrijebljene su i u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, gdje je putem njih bilo imenovanja i na rukovodeće pozicije.

"Posljedica nedosljednog provođenja Zakona o državnoj službi u institucijama BiH je netransparentnost u procesu zapošljavanja osoblja", naveli su revizori u mišljenju koje se odnosi na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske, kaže da je sistem rezervnih lista uveden zbog nacionalnog balansa, ali da se pretvorio u manipulisanje kako bi se zaposlilo što više ljudi.

"U Republici Srpskoj po jednom konkursu može se zaposliti samo jedan radnik. Nema rezervnih lista i ukoliko taj koji je zaposlen ne zadovolji, odustane ili bude premješten negdje, raspisuje se novi konkurs i procedura ide ponovo", rekao je Radeta za "Nezavisne".

Sistem zapošljavanja
- Zaposle kandidata koji je imao najveći broj bodova;

- Nekoliko dana nakon toga rukovodilac ga "interno" premjesti na drugo radno mjesto;

- Na njegovo radno mjesto dolazi prvi sa rezervne liste i tako ukrug.

(Nezavisne novine)

Komentari / 0

Ostavite komentar