Manjine nemaju pristup pravima

Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima, zaključuje se u najnovijem Izvještaju Savjetodavnog odbora Vijeća Europe objavljenom danas. Navodeći da je primjetan određeni napredak u vezi sa pitanjima i pravima romske manjine u Bosni i Hercegovini, kao i sa potencijalnim uvođenjem integriranih škola, Savjetodavni odbor Vijeća Europe o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina zaključuje u svom novom mišljenju da nacionalne manjine u BiH još uvijek ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima.

Bosna i Hercegovina 03.10.2018 | 11:04
Manjine nemaju pristup pravima
Ispitujući ostvareni napredak i predstavljajući preporuke na osnovu informacija koje su dostavile vlasti i na osnovu posjete BiH prošle godine, Odbor zaključuje da u zemlji koja je još uvijek duboko podijeljena između tri konstitutivna naroda, nacionalne manjine su i dalje institucionalno diskriminirane i nisu u mogućnosti u potpunosti učestvovati u političkim procesima u zemlji.

Uprkos presudi Europskog suda za ljudska prava, politička prava takozvanih "ostalih" građana da budu birani i da budu nosioci visokih javnih funkcija su i dalje onemogućena zbog nedostatka političke volje za izmjenu ustavnih i zakonskih odredbi.

Javni život u Bosni i Hercegovini i dalje biva obilježen segregacijom, pri čemu pripadnici konstitutivnih naroda koji žive izvan teritorije koja korespondira sa njihovom etničkom pripadnosti  takođe trpe diskriminaciju, a u nekim slučajevima nasilje i zlostavljanje.

Kako se navodi, politički lideri i druge javne ličnosti i dalje prave podjele, daju diskriminirajuće izjave i time pogoršavaju etničke podjele. Nakon što takve izjave ne nailaze na osudu nadležnih institucija, to nadalje stvara prostor za nekažnjivost.

BiH je uložila nedovoljno napora da se obezbijedi izučavanje jezika manjina. Ne postoje publikacije niti emisije na manjinskim jezicima, niti se ti jezici koriste u svakodnevnim kontaktima sa upravnim institucijama.

Iako je vidljivo da inicijative organizacija civilnog društva pokazuju da postoji volja za uvođenjem integrisanih škola, eksperti Vijeća Evrope nisu uočili dovoljan napredak kada se radi o iskorjenjivanju segregacije u obrazovanju.

Romska populacija u Bosni i Hercegovini se i dalje suočava sa ozbiljnim poteškoćama i diskriminacijom u smislu pristupa zapošljavanju, zdravstvenim uslugama, redovnom obrazovanju i stanovanju.

Mnogi žive u odvojenim zajednicama, često u životnim uslovima ispod svakog ljudskog standarda, ističe se u izvještaju.

Iako je primjećen određeni napredak u proceduri izdavanja dokumenata pripadnicima romske populacije, prvenstveno u vezi sa upisom djece u školu, Savjetodavni odbor VE ipak ukazuje na alarmantno visoku stopu napuštanja obrazovanja, koja je naročito prisutna među djevojčicama romske nacionalnosti.

Kao prioritetna mjera, u izvještaju se preporučuje izmjena ustava i drugih zakonskih odredbi kojima se eliminiše diskiminacija "ostalih" i svih drugih osoba čija etnička pripadnost ne korespondira njihovom mjestu prebivališta kada je u pitanju njihovo pravo da obnašaju javne funkcije.

Takođe se poziva na direktnu i nedvosmislenu osudu svih izjava u javnosti koje podstiču etničku mržnju. Poziva se na promovisanje interkulturalnog, međuetničkog i međureligijskog dijaloga, otklanjanje segregacije u obrazovanju i osiguranje adekvatnog pristupa stanovanju, zapošljavanju, zdravstvenim uslugama i obrazovanju pripadnicima romske populacije u Bosni i Hercegovini.

Ostale preporuke podrazumijevaju objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava koji se odnose na etničku pripadnost građana koji se vode kao "ostali", nadalje, preporuke takođe pozivaju na spriječavanje, istragu, gonjenje i sankcionisanje svih zločina i kriminalnih radnji motivisanih mržnjom na osnovu rase ili etničke pripadnosti.

Takođe, potrebna je kontinuirana podrška instituciji Ombudsmena - da se usvoji bez odlaganja Akcioni plan za Rome 2017-2020, i da se uklone sve prepreke pravima i pristupu romske djece obrazovanju.

Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju aktivnije raditi na razvoju nastave na jezicima manjina i osigurati sve potrebne odredbe za upotrebu manjinskih jezika kroz nadležne institucije. Institucije takođe moraju naložiti javnim emiterima da ispune svoje zakonske obaveze prema nacionalnim manjinama.

I na kraju, Savjetodavni odbor Vijeća Europe preporučuje reviziju odredaba koje uređuju funkcionisanje Državnog odbora za nacionalne manjine kako bi se osiguralo da pripadnici nacionalnih manjina sami biraju svoje predstavnike i utiču na donošenje odluka o pitanjima koja se direkno tiču njihovih prava.

Izvor: Fena

Komentari / 3

Ostavite komentar
Name

Hare

03.10.2018 09:06

Pitajte Dragana Covica, on je promicatelj Europskih vrijednosti na ovom prostoru.......

ODGOVORITE
Name

Global zitizen

03.10.2018 10:03

Ovdje se vecina politicara i nazalost mnogo krezubih namecu kao “ namicatelji fasizma“.

Name

Nisu Srbi manjina?..

03.10.2018 11:04

U BiH, odnosno entitetu RS, pa većina ljudi ne može da ostvari gotovo nikakva prava, koja su kao zagarantovana tekućim zakonima. Ovdje su u pitanju devijantna ponašanja i pogrešna (često namjerno), tumačenja zakonskih propisa, u određenim republičkim institucijama, tako da stranka ne može ostvariti ni afirmativno pravo. Ni sudske presude, a bez prava na žalbu se ne poštuju, nema koristi obraćanje nadležnim Ministarstvima, a inspekcije su, nažalost, ili ucijenjene, ili korumpirane. Mi smo, barem veći dio, apsolutno obespravljeni, gore od svih manjina i plemena, koja su kao civilizacijski vijekovima iza nas.. Nadam se da ćemo nekad dobiti status "ljudi", bar u elementarnim osnovama, makar i ne bili konstutivni.

ODGOVORITE