Nastavak 55. sjednice PSBiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi u srijedu, 31. januara, raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, da nastavi 55. sjednicu, koja je prekinuta 17. januara.

Bosna i Hercegovina 27.01.2018 | 12:15
Nastavak 55. sjednice PSBiH
Razlozi za donošenje ovog zakona, čiji su predlagači poslanici Aleksandra Pandurević /SDS/, Borjana Krišto /HDZ/ i Mirsad Isaković /SBB/, odnose se na efikasniju zaštitu lica koja prijavljuju korupciju, putem unapređenja normativnog okvira.

Prema već utvrđenom dnevnom redu, poslanici bi trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara.

Pred delegatima će se naći Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH koji je utvrdio Savjet ministara na prijedlog Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita u čijem su sastavu ministri finansija Republike Srpske i FBiH, ministar finansija i trezora BiH i guverner Centralne banke BiH.

Donošenjem cjelovitog zakona želi se unaprijediti finansijska stabilnost, pojačati transparentnost i izvršiti njegovo usklađivanje sa odgovarajućim direktivama EU.

Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te uvedena mogućnost restrukturisanja banaka.

Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od Agencija za bankarstvo u Republici Srpskoj i FBiH automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Agencija za osiguranje depozita BiH sa sjedištem u Banjaluci i filijalama u ovom gradu i Sarajevu nadležna je za isplatu depozita fizičkih i pravnih lica u bankama članicama u skladu s ovim zakonom, kao i za učešće u procesu restrukturisanja banaka.

Pred poslanicima će se naći i Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2016. godinu i pojedinačni revizorski izvještaji za 74 institucije BiH za prošlu godinu, koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Za izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2016. godinu, Kancelarija je iskazala mišljenje s rezervom, i to i na finansijske izvještaje i na usklađenost.

Kancelarija za reviziju je za 10 institucija dala mišljenja s rezervom i skretanjem pažnje, od kojih je osam dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, a dvije u odnosu na finansijske izvještaje.

Za 40 institucija Kancelarija je dala pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje, a za 23 čisto pozitivno mišljenje.

Među 102 tačke dnevnog reda ove sjednice nalazi se i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2016. godinu, Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2016, kao i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2015. godini, te Izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH.

Predviđeno je i razmatranje Informacije o stanju u oblasti stranih direktnih investicija u BiH, razmatranje određenih poslaničkih inicijativa, kao i davanje saglasnosti za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma.

U prvom dijelu 55. sjednice poslanici su razmotrili zahtjev Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom zakonodavnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Razmotreni su i prijedlozi poslanika Mirsada Đonlagića /SBB/ i to Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH.

Rasprava je obavljena i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, kao i o Prijedlogu zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici SDA Amir Fazlić, Nermina Kapetanović, Šefik Džaferović, Safer Demirović, Hazim Rančić, Asim Sarajlić i Šemsudin Mehmedović.

O svim ovim pitanjima poslanici će se izjasniti na kraju sjednice.

Nastavak 55. sjednice zakazan je za 31. januar u 10.00 časova.

Po okončanju ove, trebalo bi da počne i 56. redovna sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Izvor: Srna

Komentari / 0

Ostavite komentar