"Orlušina sa golubijim srcem"

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je veoma zabrinjavajuće, kaže za BN televiziju njegov advokat Miodrag Stojanović. Još nije izvjesno da li će se general Mladić pojaviti u sudnici Haškog tribunala na dan izricanja presude 22. novembra.

Republika Srpska 19.11.2017 | 20:30
"Orlušina sa golubijim srcem"
Stojanović tvrdi da uprkos tome što je odbrana uspjela da pred sud izvede više od 200 svjedoka i mnoštvo dokumenata, bio je to težak zadatak, jer je dio javnosti još 1995. godine osudio generala Mladića kada je podignuta optužnica protiv njega.

“I svi su živjeli u predrasudi zašto ovo traje toliko dugo. Trebalo je boriti se sa tom predrasudom. Na sve to imamo teško zdravstveno stanje generala Mladića, zbog čega on ne može da prati suđenje. On padne u postelju i nema komunikaciju sa nama, ne možemo da pripremimo odbranu”, objašnjava član Tima odbrane generala Miodrag Stojanović.

Izricanje presude u odsustvu, po pravila Haškog tribunala, nije moguće, tvrdi Stojanović:

“Ako oni procjene da je njegovo zdravstveno stanje takvo da on ima izbor da kaže - možete objaviti presudu bez mog prisustva i da saglasnost, jer za to postoji obrazac koji se popunjava, presuda se može objaviti i bez prisustva generala Mladića. Postoji i druga varijanta, a to je da general ne želi da da saglasnost, a da ljekari kažu da on objektovno ne može da sjedi u sudnici tokom presude, onda bi prema mom mišljenju osnova za odgodu presude bila objektivna i moguća.”

Odbrana očekuje da će pobijediti istina i pravda, kaže Mladićev advokat.

“Mislim da je sva stručna javnost uvjerena da će tačka 1 optužnice, a to je genocid u šest bosansko-hercegovačkih opština, biti odbijena i da će za to djelo general Mladić biti oslobođen.”

Stojanović ističe da svi očekuju prvenstveno istinu, ali i ocjenu događaja na prostoru BiH, kao i kakva je zaista bila pozicija generala Mladića, kao i njegovo znanje i svest o zločinima koja su se dešavala.

Ko je general Mladić - on će biti istorijska ličnost kakva god bude presuda - on će uvijek biti međaš u kome će se narodi na ovom prostoru dijeliti - za jedne će biti legendarni komandant, a za druge će biti zločinac, kaže Stojanović i dodaje:

“Pravu sliku ko je general Mladić možda najbolje ilustruju riječi generala Manojla Milovanovića da je on orlušina sa golubijim srcem."

Pogledajte interviju sa Miodragom Stojanovićem, članom Tima odbrane generala Ratka Mladića.Razgovarala Tatjana Lukić.

BN televizija