Prijedlog na stolu: Zajednički sporazum

Predsjednici opozicionih partija u Spskoj, SDS-a Vukota Govedarica, PDP-a Branislav Borenović i NDP Dragan Čavić predložili su koaliciji vladajućih partija Zajednički sporazum na sastanku u Banjaluci.

Republika Srpska 19.11.2017 | 12:58
Prijedlog na stolu: Zajednički sporazum
Sporazum bi trebali da potpišu, osim lidera opozicije, i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, DNS-a Marko Pavić i SP Petar Đokić.

Tekst Sporazuma vam prenosimo u cjelosti:


Imajući u vidu da oštra i neprimjerena komunikacija između izabranih predstavnika naroda šteti ugledu i narušava kredibilitet svih , a posebno institucija Republike Srpske;

Prihvatajući neophodnost uspostavljanja uslova za nesmetano funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske kako bi ostvarivala svoju ustavnu ulogu i autoritet najviše zakonodavne institucije;

Saglasni da međusobne razlike ne mogu biti prepreka obavezi poštivanja ustavnog demokratskog okvira zasnovanog na definisanim slobodama, pravima i obavezama svih izabranih predstavnika naroda ,kao temeljnog uslova za izgradnju i unapređenje položaja Republike Srpske;

Dužni da stvaramo ambijent međusobnog uvažavanja i povjerenja izbjegavanjem komunikacije zasnovane na neistinama , neprovjerenim činjenicama i uvredljivim sadržajima ;

Opredjeljeni da poštujemo zakone, Ustav i druga akta obavezujućeg karaktera , stvarajući ambijent vladavine zakona i jednakih uslova za sve i na svakom mjestu ;

Odlučni da se u Republici Srpskoj obezbjede uslovi nepristrasnosti,objektivnosti i jednakih mogućnosti za sve stranke i građane koji će biti učesnici na opštim izborima iduće godine pri korištenju svih resursa u javnom vlasništvu a naročito RTRS i novinske agencije SRNA ;

Svjesni da je za Republiku Srpsku od najveće važnosti da njeguje i unapređuje parlamentarnu demokratiju zasnovanu na načelima slobode izbora političkog opredjeljenja , jednakosti pred zakonom bez obzira na različitosti , bez političkog uticaja na sve organe i institucije Republike koje su Ustavom i zakonima određene da budu autonomne,nepristrasne,objektivne, i meritorne;

Obavezni da kao nosioci narodnog suvereniteta građana Republike Srpske donosimo odluke vršeći javne funkcije u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine isključivo u funkciji opšteg napretka i interesa Republike Srpske kao i konstitutivnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovine;

Predsjednici političkih stranaka SNSD,SDS,PDP,DNS,NDP i SP ( u daljem tekstu : stranke ), dana 19.11.2017.godine u Banjoj Luci dogovorili su se da međusobne odnose političkih stranaka koje predstavljaju , počev od dana potpisivanja , grade i upražnjavaju poštujući akt koji zajednički prihvataju :

SPORAZUM
O PRINCIPIMA POLITIČKOG DJELOVANjA I KOORDINACIJE

Član 1

Izabrani funkcioneri stranaka kao i predstavnici stranaka neopozivo će prekinuti svu međusobnu neprimjerenu,uvredljivu i svađalačku komunikaciju na svakom mjestu i svugdje gdje obavljaju poslove kao predstavnici stranaka ili izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama i organima na svim nivoima vlasti.

Član 2

Kako bi obezbjedili međusobnu komunikaciju koja će biti primjerena institucionalnom dostojanstvu Republike Srpske , stranke će osnovati Etički komitet kojeg će sačinjavati 9 članova od čega najmanje 5 nezavisnih i politički neopredjeljenih autoriteta najvišeg javnog ranga iz reda dokazano stručnih i moralnih javnih radnika u novinarstvu , građanskim nepolitičkim udruženjima i akademskoj zajednici .

Stranke SNSD,DNS,SP kao i stranke SDS,PDP,NDP imenovaće po dva zajednička člana Etičkog komiteta.
Članovi etičkog komiteta biraće između sebe presjedavajućeg Komiteta iz reda nestranačkih članova.

Etički komitet će sačiniti Pravilnik o svome radu kojim će se definisati sva pravila funkcionisanja,odlučivanja i izvještavanja osnivača i javnosti . Pravilnik će biti Aneks 1. Ovog Sporazuma.

Stranke osnivači obezbjediće uslove za nepristrasan i autoritativan rad Komiteta obavezujući se da Komitet počne sa radom punim kapacitetom do 31.12.2017.godine, i da sve stranke poštuju i provode zaključke Etičkog komiteta.

Član 3

Stranke će obezbjediti normalno funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske.
Posredstvom sojih izabranih narodnih poslanika stranke će obezbjediti :

Red u Narodnoj skupštini Republike Srpske održavaće zaposleni u službi obezbjeđenja kao i minimalan broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u civilnim odjelima u skladu sa višegodišnjom praksom i bez ličnog naoružanja, dok će vanjsko obezbjeđenje objekat vršiti uniformisana policija.

Potpuno poštovanje Poslovnika Narodne skupštine, Ustava i zakona bez izuzetaka i bez pristrasnosti obezbjediće svi narodni poslanici a naročito rukovodstvo Narodne skupštine.

Zakoni i odluke donosiće se u redovnoj proceduri.Hitne procedure za donošenje zakona i odluka Narodne skupštine primjenjivaće se samo izuzetno i u slučajevima kada postoje dokazivo opravdani razlozi.

U skladu sa Poslovnikom skupštinskim zasjedanjima rukovodiće Predsjednik Narodne skuptine , a samo izuzetno zbog opravdanih razloga privremeno može ustupiti pravo rukovođenja skupštinskim zasjedanjima prvenstveno podpredsjednicima iz dva najveća poslanička kluba.
Stranke se obavezuju na poštivanje odredbi ovog člana Sporazuma od prve slijedeće sjednice Narodne skupštine nakon potpisivanja ovog Sporazuma.
Član 4

U cilju stvaranja opšteg demokratskog ambijenta jednakih mogućnosti obezbjediće se nepristrasno i objektivno informisanje građana primjenom najviših profesionalnih standarda u republičkim javnim emiterima Radio televiziji Republike Srpske(RTRS) i novinskoj agenciji SRNA.
Narodna skupština će odmah formirati radnu grupu za izradu novih zakona kojima bi se obezbjedila potpuna objektivnost,profesionalnost i nezavisnost RTRS i novinske agencije SRNA.

Do donošenja novih zakona Narodna skupština Republike Srpske konsenzusom vladajućih i opzicionih stranaka dogovoriće privremeno upravljanje Radio televizijom Republike Srpske na način da se izabere novo rukovodstvo RTRS , uključujući i rukovodstvo informativno političkog progama.

Privremeni aranžman za upravljanje RTRS-om i agencijom SRNA trajao bi do donošenja i implementacije novih zakona koji bi trajno obezbjedili nezavisno,profesionalno i objektivno informisanje i stabilno finansiranje, racionalno,ekonomično i pozitivno poslovanje.

Obezbjediće se jednaka zastupljenost svih u informativnom i političkom programu u skladu sa članovima 7 ; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske, kao i profesionalan i nepristrasan monitoring informativno političkog programa ,a vršiće ga Monitoring tim kojeg će formirati stranke potpisnice Sporazuma . Monitoring tim će brojati 5 članova i činiće ga nestranačke osobe sa visokim javnim autoritetom i profesionalnim iskustvom u medijima.

Monitoring tim će podnositi mjesečni izvještaj javnosti uz jasne preporuke za ostvarenje zakonskih obaveza iz članova 7 ; 14 i 15 Zakona o radio televiziji Republike Srpske u funkcionisanju RTRS.

Rok za donošenje novih je šest mjeseci od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Radi obezbjeđenja fer i jednakih uslova za sve parlamentarne političke stranke i njihove izabrane i imenovane predstavnike svugdje i na svakom mjestu , posredstvom Narodne skupštine odmah će se pristupiti izradi Privremenog aranžmana za upravljanje RTRS – om i novinskom agencijom SRNA koji će biti Aneks 2 ovog sporazuma i kojim će se detaljno urediti sva pitanja iz člana 4. Ovog Sporazuma.

Za izradu ovog Aneksa u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma formiraće se radna grupa koju će činiti po jedan predstavnik svake parlamentarne stranke u Narodnoj skupštini RS i Ministar pravde u Vladi republike Srpske koji će presjedavati ovom radnom grupom.Radna grupa će odluke donositi dvotrećinskom većinom a primjena Privremenog aranžmana počeće najkasnije do 31.12.2017.godine.

Član 5

U cilju smanjenja korupcije i nepotizma Narodna skupština Republike Srpske će odmah formirati radnu grupu koja će izraditi nacrte Zakona o utvrđivanju porijekla imovine izabranih i imenovanih funkcionera i Zakona o sukobu interesa.

Radna grupa će u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Republike Srpske izraditi i dostaviti strankama nacrte ovih zakona a Narodna skupština će ih razmatrati i usvojiti do kraja prvog polugodišta 2018.godine.

Zakoni će stupiti na snagu do isteka trećeg kvartala 2018.godine a primjenjivaće se od 01.01.2019.godine.
Plan aktivnosti,ciljevi i obuhvat ovih zakona utvrdiće se Aneksom 3. Ovog Sporazuma.

Radnu grupu činiće 9 članova od kojih će Ministarstvo Pravde u Vladi Republike Srpske imenovati 3 člana a parlamentarne stranke 6 članova .
Radna grupa biće formirana do 15. decembra 2017.godine , njome će presjedavati osoba iz Ministarstva pravde, i sačiniće Aneks 3. ovog Sporazuma do 31.12.2017.godine a Nacrte ovih zakona radna grupa će dostaviti strankama do 31.03.2018.godine.

Član 6

Radi zaštite interesa Republike Srpske i efikasne koordinacije formiraće se Savjet Republike Srpske kojeg će činiti Predsjednik RS , Srpski član Predsjedništva BiH , Predsjednik Narodne skupštine RS , Srpski Član Predsjedništva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (presjedavajući/kopresjedavajući) , Predsjednik Vlade RS i Srpski član Savjeta Ministara BiH (presjedavajući/kopresjedavajući) kao stalni članovi Savjeta.

Savjet po potrebi može uključiti u rad bez prava učestvovanja u odlučivanju i druge funkcionere Republike Srpske i institucija Bosne i Hercegovine kao i predsjednike vladajućih i opozicionih stranaka koje su osvojile mandate na poslednjim parlamentarnim izborima, i druga lica iz akademske , vjerske ili bilo koje druge zajednice u Republici Srpskoj čiji stav po određenom pitanju može biti od značaja za donošenje odluka.
Savjet će imati konsultativno savjetodavni karakter , brinuće se o punoj koordinaciji aktivnosti od vitalnog interesa za Republike Srpsku, odlučivaće konsenzusom , a svoj rad urediće poslovnikom koji će biti usvojen sa 2/3 glasova stalnih članova Savjeta.

Savjetom će presjedavati Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Služba Predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske izradiće Prijedlog poslovnika o radu Savjeta Republike Srpske i dostaviti ga potpisnicima Sporazuma do 15.decembra 2017.godine.
Prva sjednica Savjeta održaće se do 31.12.2017.godine.

U Banja Luci dana 19.11.2017.godine

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA   Milorad Dodik

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA   Vukota Govedarica

DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ   Marko Pavić

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA   Branislav Borenović

NARODNI DEMOKRATSKI POKRET   Dragan Čavić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA   Petar Đokić

(BN)

Komentari / 61

Ostavite komentar
Name

KONDOR

19.11.2017 13:08

AU, PA NADMASILI SU POVELJU UJEDINJENIH NACIJA I OPSTU DEKLARACIJU O LJUDSKIM PRAVIMA. ZATO JE MOZDA TREBAO BITI NAZIV NE SPORAZUM VEC POVELJA!!!

ODGOVORITE
Name

ŠUPLJA , ZA NAROD NAIVNI

19.11.2017 14:29

VRANA VRANI OČI NE VADI , KO VJERUJE U BOLJE SUTRA SA OVIM PROPALICAMA LUD JE 100 %

Name

moj narode osvijesti se

19.11.2017 14:53

Za sve njih je vrijeme za politicko groblje.

Name

Zajebant

19.11.2017 14:59

Svi smo mi BAJA...

Name

Zalosno

19.11.2017 15:00

Nema od ovih potpisa nista ovo je cista 0 koliko puta su se nesto dogovarali potpisali i nakon par dana jos veci i gori problemi kao sto ce se to ubrzo desiti kaze Milorad ne moze manjina protiv vecene i tako jest

Name

Grga dioptrija

19.11.2017 15:03

Dok ne vidim Srpsku naprednu stranku na vlasti, do tada neće biti promjena. Sve ovo je, što bi Mikula rekao "smućaj, pa prospi",

Name

STD

19.11.2017 15:15

Zbogom *opozicjjo*...

Name

Ambasador loše volje

19.11.2017 15:20

Još jedan običan dan u kojem je 100 ljudi sa prostora Republike Srpske spremilo svoje sudbine u kofer i pošlo u pravcu zapadne Evrope.

Name

Koran

19.11.2017 13:15

Ovo je kao da ste Dodiku dali pištolj da se sam ubije! On da se odrekne RTRS i SRNA? Hajte molim vas, pa kako će onda "mrcvariti" opoziciju voditi medijski rat i lično se obračunavati sa svima koji mu na bilo koji način zasmetaju.

ODGOVORITE
Name

Tornado

19.11.2017 14:36

Pa lijepo, isto kao i do sad. Nažalost SZP je nasjeo.

Name

Pojasnjenje

19.11.2017 15:03

Nije ovo sporazum protiv Dodika nego je sporazum protiv Ognjena Tadića. Uletio im Tadić svima u prostor, zaprijetio da će ih ostaviti parkirane na ekstremnim svadjalackim pozicijama i da će okupiti narod kome je dosta svadja i svega ostalog. Ko ne vjeruje neka se zapita zbog čega jedino funkcija predsjedavajuceg Doma naroda koju obavlja Tadic nije predvidjena za članstvo u tzv. Savjetu Republike Srpske?!

Name

Payo

19.11.2017 13:15

I šta sad, sve što je bilo pod tepih i idemo dalje...

ODGOVORITE
Name

Realno

19.11.2017 14:44

Nema od ovog potpisa nista kao i dosad jedino sto ce biti gore nego sto je bilo ubrzo jos jaci i veci problemi jer Milorad ima vise glasova sam nego svi ostali mogu pokusati al nece uspeti.

Name

kiki

19.11.2017 15:38

Suplja prica...jos novih komisija,savjetnika,radnih grupa..itd.. Sve to se placa a oni svi imaju savjetodavan karakter. Borbu protiv korupcije i kriminala ne vodi nigdje neka izabrana grupa nego institucije..policija, tuzilastvo i sudovi. Isto je i sa kontrolom stecene imovine..zesci supljak.

Name

Baltazar

19.11.2017 13:16

O Bože hvala ti sto si konacno dozvao pameti ove ljude. Nadam se da ce potpisati svi i da ce zaista postovati ovu dekleraciju. pomozi Boze

ODGOVORITE
Name

borac

19.11.2017 13:47

Potpisali su oni kojesta od cega nije bilo nista kao i ovaj put.

Name

re- baltazar

19.11.2017 13:55

Ne mudruj i ne seri.

Name

Knez

19.11.2017 13:19

Bravo

ODGOVORITE
Name

Srb

19.11.2017 13:25

Ko li je donji?

ODGOVORITE
Name

RE Srb

19.11.2017 14:28

5 nezavisnih i politički neopredjeljenih autoriteta najvišeg javnog ranga iz reda dokazano stručnih i moralnih javnih radnika u novinarstvu , građanskim nepolitičkim udruženjima i akademskoj zajednici .Pa takvi ljudi nepostoje ni u jednom drustvu a kamoli kod nas.LJudi koji su pismeni obavjesteni akademski gradjani ,znai misle svojom glavom nijesu idioti nemogu biti politicki neoprdijeljeni moze bit da nisu clanovi nijedne stranke.

Name

Don Kihot

19.11.2017 13:29

Hvalim te Bože,nek je nekom iz guzice došlo u glavu da jednom uokvire i počnu razmišljati kao narodni predstavnici,a ne samo o sebi i svojima.....i nek nema Stevandića i sličnih dupelizaca..... Pa valjda je jasno bilo da bez naroda ništa nemožete

ODGOVORITE
Name

Па

19.11.2017 16:25

Је л се шалиш ил си наиван?

Name

Re

19.11.2017 19:01

Ma da još jednu željezničari.....ko mu još vjeruje,Baja-lopov na kvadrat

Name

Nikola

19.11.2017 13:30

Da vidimo sad ko to nece da potpise srpsko jedinstvo!?

ODGOVORITE
Name

RE Nikola

19.11.2017 13:53

Pa ovo je prijedlog opozicije ovo nije dogovor,normalno da vladajuce stranke nece ovo potpisat pa time bi dali vlast bez izbora.Prave tijelo u Republici Srpskoj u kom imaju istu tezinu i izabrani u RS i oni u BiH nidje veze.

Name

Sloboda

19.11.2017 13:30

Ne nasjedajte...

ODGOVORITE
Name

re-slobo

19.11.2017 13:55

Tačno.

Name

Baba11

19.11.2017 13:40

Pomoz boze da se Srbi sloze i umnoze

ODGOVORITE
Name

Re

19.11.2017 14:08

Hoce eno slažu ih na kockice u Vojvodini.

Name

Sinny Boy

19.11.2017 13:44

Ovde nema ničega što bi se ticalo običnog čovjeka. A što se tiče partija ovoga su se morali stalno pridržavati. Ma ovo je sve farsa. Sastaju se nedeljom da bi kvarili vikend radnim ljudima. To je stari sistem još iz socijalizam. Da bi se nečemu dalo preveliki značaj to se objavi nedeljom kada narod odmara pred TVom. Tako je i vijest o Titovoj smrti objavljena u nedelju.

ODGOVORITE
Name

Poslednji kineski car

19.11.2017 16:33

U pravu si. bila je nedelja kada je objavljeno da je umro Tito. I prekinuli su utakmicu Hajduk-Zvezda u Splitu, a Zvezda vodila 1:0. Godinama nije dobila Hajduk u gostima, pa tako nije ni tog 4-og maja 1980. Da ima Boga potvrđeno je nekoliko sedmica kasnije kada je u ponovljenoj utakmici Zvezda dobila sa 3:1... Inače si u pravu i za ostali dio teksta. Potpisujem.

Name

borac

19.11.2017 13:46

Od tog nema nista glavnj baja je bolesni baja i cim dobije napade nista od potpisa.

ODGOVORITE
Name

Poslednji kineski car

19.11.2017 13:51

Najjači dio ovog Sporazuma je u članu 4.stav 4. koji govori o monitoring timu za RTRS i koji kaže da će monitoring tim činiti nestranačke ličnosti?! Da li ima uopšte takvih? i da li će takvi uopšte i moći biti izabrani ili će u taj tim biti imenovani "oni stvarno nestranački" kojih "ima svaka partija u rukavu, za nedaj Bože. Inače, ovaj Sporazum smatram velikom glupošću jer treba samo poštovati Ustav, zakone kao i Poslovnik o radu Skupštine.

ODGOVORITE
Name

Brki

19.11.2017 13:52

Bas ce Dodik to potpisati.loptica prebacena. Da vidimo gdje je sad jedinstvo. Hehehe

ODGOVORITE
Name

111

19.11.2017 14:13

Dodik udari sebe po ruci on je izlapijo..

Name

re brki

19.11.2017 14:24

Moj Brki, što neće potpisati, biće bla,bla, bla, do proljeća, tada će se svi unutar partija SZP početi tući oko "2sigurnih" poslaničkih mandata, ostalo je istorija.

Name

Julio

19.11.2017 13:58

Trebali ste dodati i clan 7. kojim bi bilo precizirano šta će biti kada se probudite iz ovog sna koji je opisan u prvih 6 clanova

ODGOVORITE
Name

Circus Colorado

19.11.2017 14:50

Najjaci komentar. Niti sta dodati niti oduzeti.

Name

Poslednji kineski car

19.11.2017 15:05

Bravo!

Name

Socijalista

19.11.2017 15:29

Pa Djokica i nije trebalo zvati on ionako nema stav.samo radi sta mu Dodik kaze...nazalost.

Name

055

19.11.2017 14:00

Ko je koga urnisao deset sati Dodik vas i 75% Srpskog naroda ili obratno Moram biti konkretan,vecih magaraca nisam vidio ili izdajnika,kako vas sa pravom naziva Dodik.Gospodo ovim ste samo sebi nametnuli jaram i platformu za gubitak narednih izbors,i zaista vama je ljepota biti u opoziciji,jer nemate hrsbrosti! Kakav sporazum,podtoji udtav,zakon,i dr.poslovnik,a vi bimalo da vas covjek prizemlji,sramota!

ODGOVORITE
Name

Andela

19.11.2017 14:41

Ko je ovdje lud ?Pa ovi iz pozicije mogu potpisati sto god im se poturi pod nos,ali hoce li to i postovati. Ne bih rekla. Mene cudi opozicija.....poslije svih uvreda i omalovazavanja da opet sjede za istim stolom. Ne vjerujem nikom. Samo da mi je otici iz ove nedodije.

Name

re 055

19.11.2017 14:53

Potpisujem

Name

dr

19.11.2017 14:06

Odličan prijedlog. Ako neko želi jedinstvo i očuvanje institucija i Republike Srpske - to je to! Da vidimo sada ove demagoge iz vlasti...

ODGOVORITE
Name

Poslednji kineski car

19.11.2017 15:08

Pa veći su ti demagozi ovi iz opozicije sa prijedlogom ovog Sporazuma i sa onim Skupštinama naroda. Ima li ijedan konkretan prijedlog kako naprijed, kako bolje, kako do posla i boljeg života. Predlažu Sporazum kao da su ratovali jedni sa drugim pa se sada kao mire. Nema tu hljeba.

Name

popara

19.11.2017 14:07

A ostale stranke,ostali narodi?

ODGOVORITE
Name

Petar

19.11.2017 14:12

Tračak svjetlosti na kraju tunela. Za vladajuću bulumentu ovo je pokušaj kupovine vremena , jer su u nokdaunu. Samo da demagog i manipulator PreCednik Milorad Dodik ne prevede opoziciju tesnu preko vode. po

ODGOVORITE
Name

REALNO

19.11.2017 14:12

RTRS lagano stiže vrijeme RTS '90-ih god. samo se nezna ko je Komrakov?

ODGOVORITE
Name

Tanasko

19.11.2017 14:17

A šta bi sa revizorskim izvjestajem , pokradeni milioni i nikom nista , a sta bi sa upadom u skupstinu uniformisanih sa dugim cijevima , ko pozva uniformisane sa dugim cijevima , nikakve odgovornosti , ovaj sastanak i nije sazvao predsjednik skupstine , nego vodja snsd - a itd.!

ODGOVORITE
Name

dmi

19.11.2017 15:03

E opet ste legli dodiku na rudu.opozicija kapiturlirala pred dodikom.gubite izbore ststo posto.opet vad je dodik preveslao.nazalost.

ODGOVORITE
Name

x5

19.11.2017 15:04

Komedija nad komedijom

ODGOVORITE
Name

Milan

19.11.2017 15:08

Nista niko netreba potpisivati ako ima ljudsko dostojanstvo i ponos....

ODGOVORITE
Name

Zrno

19.11.2017 15:12

Moze li u kracim crtama, ne da mi se citati

ODGOVORITE
Name

Šahmat

19.11.2017 15:30

Šahovski rečeno opozicija povukla ekstra potez.

ODGOVORITE
Name

Poslednji kineski car

19.11.2017 16:37

Ako hoćeš šahovskim riječnikom, prije ove nedelje opozicija je stajala bolje i trebala je dobiti partiju. Danas je povukla jako loš potez kojim je sebe stavila u "pat poziciju"?! A i sam znaš da se onaj ko stoji lošije i pri tome izvuče "pat" smatra pobjednikom...

Name

milojko babić

19.11.2017 15:38

Da li su ovi ljudi iz opozicije svjesni da Dodik tiraniju zasniva na apsolutizmu.Za njega niko i ništa nije bitno sem ličnog bogaćenja i makijavelističke matrice"država to sam ja!"Hiljada puta ih je nasamario i milijardu puta su ih zapali samo repovi od jabukaSa njim treba prekinuti svaki vid komunikacije,jer šta drugo zaslužuje ćovjek koji je sa svojim satrapima ,sopstveni narod opelješio do gole kože i doveo do beznadja.Sa njim ,čak ni za Vaskrs ne treba razmjenjivati jaja.Jer će vam zasigurno podvaliti mućak.

ODGOVORITE
Name

Sveti Petar

19.11.2017 15:41

Vidim jedan problem. Gdje naci nezavisne intelektualce? Njima ulica smijeni rektora,a oni cute. Cast i postovanje gospodinu Zivanovicu! Lijepo covjek objasni da se radi o duplom ,faulu,.

ODGOVORITE
Name

Alija

19.11.2017 18:40

Bravo za Dodika, opet ih je navukao

ODGOVORITE
Name

celo

19.11.2017 21:25

Dodik vodi 2 naprema nul protiv opozicije.navuko ih dodo na tanak led.dodo opet pobjeduje na izborima.

ODGOVORITE
Name

borac

20.11.2017 05:42

Nemate vi svi moralne odgovornosti a sto pise niko nece ni procitati a kamo li postovati.

ODGOVORITE
Name

Madžar

20.11.2017 09:25

A zašto to tijelo da se zove 'Etički komitet'..??!! Etika je u prevodu moral. A morala ovdje odavno nema. Ovdje vlada nemoral, i to onaj teški, bljutavi, odvratni i odurni. Bauk kruži RS-om, bauk nemorala, ali onog koji se već pripitomio, odomaćio, pa davi li davi, 'oće sve da podavi. Nije dobro niti će biti. A sve stoga što je svijet pun gada, kako to zavika junak poznate Andrićeve pripovijetke..

ODGOVORITE