Arheološko blago na prodaju u ogalsu

Na stranicama za prodaju preko Interneta pojavio se sledeći oglas - čovek iz Novog Sada prodaje pravi raritet - mač tipa Aranjoš, sa jezičkom od livene bronze, iz XI veka pre nove ere.

Srbija 24.10.2016 | 18:40
Arheološko blago na prodaju u ogalsu
U pitanju je redak i dobro očuvan primerak mača ovog tipa u Bačkoj, a njegov vlasnik, Vladimir Veselinović iz Novog Sada, za njega u oglasu traži 5.000 evra.

Kada smo naišli na ovaj oglas delovalo nam je u najmanju ruku čudno da se vredno kulturno-istorijsko nasleđe može naći na prodaju zajedno sa polovnim automobilima, raznim đinđuvama i iznošenom odećom...

Da je u pitanju pravi raritet i arheološki predmet od velikog značaja vidi se već i u samom oglasu, pošto je vlasnik uz fotografiju mača postavio i mišljenje Muzeja Vojvodine, kojem je prvo na prodaju ponudio ovaj bodež.


Muzej Vojvodine u stručnoj eksperizi o ovom predmetu navodi da je u pitanju očuvan mač kom je odlomljen samo završetak drške, kao i da se radi o najbolje očuvanom primerku ovog tipa u Bačkoj. Navodi se i da je Muzej "imaocu predmeta" ponudio otkup za Muzej Vojvodine. "Oni ponuđenu cenu nisu prihvatili, zadržavajući predmet u svom vlasništvu", navodi se u ekspertizi Muzeja. Takođe se dodaje da Muzej za ovo dobro, na osnovu člana 15 Zakona o kulturnim dobrima, ne može da izda dozvolu za izvoz ovog arheološkog predmeta.

Vlasnik mača za MONDO kaže da je muzej tada ponudio cifru kojom nije bio zadovoljan i koja je bila mnogo manja od početne cene od 2.000 evra koju je prvo objavio u oglasu. Vladimir sada traži više - tačnije 5.000 evra.

On kaže da nije ni bio svestan vrednosti mača dok mu jedna aukcijska kuća iz inostranstva nije ponudila visoku cenu. Takođe, ističe da se sa tim predmetom, koji je Vladimirov otac dobio od svog ujaka, kao mali igrao i da niko nije znao koja mu je prava vrednost.

Vladimir nema nameru da mač prodaje u inostranstvu pošto zakoni ove zemlje to ne dozvoljavaju, ali smatra da ima pravo da za njega dobije adekvatnu nadoknadu.

Potražili smo reč stručnjaka o ovoj temi i dobili odgovor direktno iz Ministarstva kulture. Evo šta su nam napisali:

"Zakon o kulturnim dobrima, pored toga što omogućava da kulturno dobro može biti u svim oblicima vlasništva, utvrđuje obaveze i odgovornosti sopstvenika, reguliše pravo preče kupovine, prema kome je utvrđeno da pravo preče kupovine kulturnog dobra i dobara pod prethodnom zaštitom ima nadležna ustanova zaštite. Takođe, kada dođe do slučajnog otkrića arheoloških predmeta Zakon kaže da nalazaču, koji o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti nadležnu ustanovu zaštite kulturnih dobara, pripada novčana nagrada. Visinu nagrade utvrđuje ustanova zaštite kojoj se predmet daje na čuvanje.

S obzirom da, u ovom slučaju, ovo dobro pod prethodnom zaštitom, nije „na osnovu prava preče kupovine“ otkupljeno od strane Muzeja Vojvodine, dalji prenos vlasništva je dozvoljen, ali ostaju zakonske obaveze sopstvenika, između ostalog da „Kulturno dobro i dobro koje uživa prethodnu zaštitu ne sme oštetiti, uništiti, niti bez saglasnosti, u skladu s odredbama ovog zakona, može menjati njegov izgled, svojstvo ili namenu, kao i da se iznese u inostranstvo bez dozvole“.

Pored već postojeće zakonske regulative, potvrđenih međunarodnih konvencija kojima je obezbeđena zaštita kulturnog nasleđa, kao i neposredne saradnje sa nadležnim državnim organima (npr. MUP, INTERPOL, Uprava carine), kako na krivično-pravnoj, tako i svakoj drugoj vrsti zaštite kulturnih dobara, svakako je dragocena i pomoć medija u podizanju svesti građana o potrebi zaštite i očuvanja našeg bogatog i raznovrsnog kulturnog nasleđa", navodi se u odgovoru Ministarstva kulture portalu MONDO.

Dakle - stvar je čista - Vladimir sme da proda svoj mač, a nama ostaje da se nadamo da će doći u prave ruke.

Izvor: Mondo

Komentari / 0

Ostavite komentar