Zajednički protiv pranja novca, droge...

Srbija, poštujući načela konvencija UN, preduzima neophodne mere i na planu borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala i pranja novca, kao i u saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima, poručio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Srbija 12.04.2015 | 16:19
Zajednički protiv pranja novca, droge...

On je, u obraćanju učesnicima Kongresa UN o prevenciji kriminaliteta i krivičnom pravosuđu, naglasio da Srbija posebnu pažnju pridaje jačanju regionalne saradnje u cilju prevencije međunarodnog kriminala.

"Srbija posebnu pažnju posvećuje nacionalnom pristupu u kontekstu učešća javnosti u prevenciji kriminala i snažno ohrabruje partnerstva među mladima, socijalnu i ekonomsku inkluziju i poštovanje kulturne i verske raznolikosti", rekao je on.

Dačih smatra i da će rezultati dogovora sa ovogodišnjeg Kongresa, "u vidu novih preporuka i politika, doprineti zajedničkoj borbi protiv kriminala i jačanju saradnje na ovom planu".

Prema njegovim rečima, to predstavlja osnovu za izgradnju pravednijih i razvijenijih društava i bolju budućnost mladih generacija.

"Naša težnja je da njihov život bude sigurniji i kvalitetniji, a da im sud o onome što smo postigli bude podsticaj za dalje", rekao je Dačih.

On je podsetio i da je pre 15 godina Generalna skupština UN usvojila dva ključna dokumenta - Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Milenijumsku deklaraciju.

"Jedan od glavnih prioriteta Srbije u okviru sistema UN-a je ostvarenje Milenijumskih ciljeva razvoja i usvajanje nove globalne razvojne agende za period nakon 2015. , u čijoj izradi smo imali aktivnu ulogu", rekao je Dačioh.

On je konstatovao i da su danas razmere kriminala "takve da zahtevaju kontinuiran rad na unapređenju međunarodne, a posebno regionalne saradnje", a čemu Srbija pridaje posebnu pažnju u cilju prevencije.

Dačić je dodao i da Srbija nastoji da, zajedno sa zemljama članicama, "doprinese stvaranju tehničke ekspertize i mehanizama pomoći, u kontekstu jačanja kapaciteta nacionalnog zakonodavstva u ovom domenu".

On je istakao i da je "Srbija jaktivna na planu prevencije i suzbijanja korupcije, posebno uvođenja mera transparentnijeg rada organa državne uprave i promocije integriteta i odgovornosti sistema krivičnog pravosuđa."

Prema njegovim rečima, borba protiv korupcije je istovremeno jedan od prioriteta našeg predsedavanja OEBS koje smo preuzeli početkom ove godine.

"Poštujući načela konvencija UN Srbija preduzima neophodne mere i na planu borbe protiv visoko-tehnološkog kriminala i pranja novca, kao i u saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima", rekao je on.

Dačih je naglasio i da Srbija, zajedno sa zemljama regiona, nastavlja svoje aktivno zalaganje za poštovanje vladavine prava i veću bezbednost u regionu.

On je porucio i da će Srbija nastaviti da bude "aktivan član UN i konstruktivan partner svima koji veruju da svojim delovanjem mogu doprineti zajedničkoj borbi i ostvarenju rezultata u borbi za sigurnije, pravednije i prosperitetnije društvo".

Izvor: Tanjug

Komentari / 0

Ostavite komentar