Izmjene i dopune budžeta usvojene po hitnom postupku

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, kojim je predviđeno preusmjeravanje više od sedam miliona KM iz ovog budžeta za područja ugrožena majskim poplavama.

Bosna i Hercegovina 24.07.2014 | 18:43
Izmjene i dopune budžeta usvojene po hitnom postupku

Usvojen je i zaključak poslanika SNSD-a Boška Tomića kojim se predlaže da Savjet ministara BiH za prvu narednu sjednicu pripremi prijedlog kojim će iz budžeta BiH za 2014. godinu biti izdvojeno dodatnih 20 miliona KM iz grantova i kapitalnih ulaganja koji neće biti realizovani u ovoj godini.

Uštede su napravili svi budžetski korisnici svojim prijedlozima kojima su pojedinačni budžeti institucija smanjeni za jedan odsto, čime je ispoštovan zaključak Savjeta ministara BiH i više zaključaka sa 67.
sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o budžetskim uštedama.

Zbog objektivne štete i troškova nastalih tokom poplava uvažena je činjenica da su tri institucije - Ministarstvo odbrane, Obavještajno-bezbjednosna agencija i Uprava za indirektno oporezivanje BiH izdvojile niža sredstva.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se mijenja način obračuna akcize na pivo.

Komisija je odlučila da tekst zakona bude usvojen u tekstu kako ga je predložio Savjet ministara BiH, a da odbije amandmane na Zakon koje su prethodno u različitim tekstvovima usvojila oba doma.

Član Komisije Borislav Bojić, obrazlažući ovakav stav, rekao je da je to najmanje loše rješenje iako nije nešto što će da stimuliše domaću proizvodnju.

Prema njegovim riječima, na sjednici Komisije istaknuta je potreba da se pristupi novim izmjenama zakona koje bi značajnije stimulisale domaću proizvodnju, a što je i bila intencija zakona.

Razlozi za pokretanje postupka za donošenje ovog zakona proističu iz potrebe preduzimanja mjera koje će stvoriti povoljnije uslove za poslovanje privrednih subjekata iz pivarske industrije, a posebno u
pogledu konkurentnosti.

Prema predloženom zakonu, pivare čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara zadržale bi akcizu od 0,20 KM po jednom litru, a za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala bi se akciza od 0,25 KM po jednom litru.

Pravo na smanjenu akcizu može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara.

Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik SDP-a BiH Denis Bećirović nije dobio podršku poslanika iz Republike Srpske, pa će biti upućen na usaglašavanje Kolegijumu doma.

Ovaj zakonski prijedlog predviđa strože kažnjavanje počinilaca krivičnog djela koji koriste stanje prirodne nesreće da bi činili krivična djela i na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Obustavljena je zakonska procedura o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH jer po drugi put nije prihvaćeno negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH.

Zajednička komisija sa pet glasova "za", dva "protiv" i jednim "uzdržanim" nije prihvatila principe Prijedloga zakona, uz obrazloženje da budžetom institucija BiH za tekuću godinu nisu predviđena finansijska sredstva neophodna za njegovu realizaciju.

Stav Komisije je i da bi usvajanjem ovog zakona bilo potrebno izmijeniti i odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u BiH, kojim je definisan rad Nezavisne komisije Parlamentarne skupštine BiH za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Odbijen je Prijedlog okvirnog zakona o olakšicama za zapošljavanje mladih lica u BiH, čiji je predlagač bio poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić.

Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatila principe prijedloga ovog zakona.

Na usaglašavanje Kolegijumu doma upućen je Prijedlog zakona o proceduri glasanja državljana drugih država na teritoriji BiH, kojim se reguliše ostvarivanje biračkog prava državljana drugih država koji
trajno ili privremeno borave u BiH kada glasaju na izborima ili referendumu koji se provodi na biračkim mjestima te države u BiH, kao i uslovi, način i postupak u vezi sa glasanjem.

Osnovni princip za ostvarivanje biračkog prava državljana drugih država u BiH je reciprocitet za državljane BiH kada glasaju na teritoriji te države.

Poslanici su usvojili i izvještaje o izvršenim revizijama učinka o temama "Upravljanje ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima u institucijama BiH" i "Telekomunikaciona rješenja u institucijama BiH".

Glasanjem o svim tačkama dnevnog reda okončana je današnja sjednica, a naredna je zakazana za 4. septembar.

Komentari / 0

Ostavite komentar