Neprocesuirano 17 predmeta privatizacije

Pred pravosudnim organima u BiH ukupno je 17 predmeta iz oblasti privatizacije koje treba procesuirati, dok je 87 postupaka po ovom pitanju u Banjaluci okončano oslobađajućom presudom, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Milorad Novković.

Bosna i Hercegovina 25.04.2012 | 09:38
Neprocesuirano 17 predmeta privatizacije

Novković je rekao novinarima da odgovor za neuspjelu privatizaciju treba tražiti kod agencija za privatizaciju, koje su formirale vlade, a koje treba da vode kontrolu o tome kako se ona provodi.

Na Ilidži kod Sarajeva danas je počela 10. Konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH, u čijem fokusu će u naredna dva dana biti analiza podataka o stanju predmeta privatizacije, korupcije i
organizovanog kriminala, kao i pregled stanja predmeta ratnih zločina.

"Ono što opterećuje cjelokupno društvo i stvara teške socijalne probleme su stečajni postupci koji se pred svim sudovima u BiH dosta sporo odvijaju. Jedan od ključnih problema su blokirani računi, a ne
prijave se stečajni postupci", rekao je Novković.

On je naglasio da je trenutno blokirano oko 40.000 računa, dodajući da u slučaju pokretanja stečajnog postupka, nije siguran da će pravosuđe u BiH sa ovim brojem sudija u okružnim i opštinskim privrednim sudovima biti u mogućnosti da riješi te predmete. "Po mom mišljenju, stečajni postupci traju predugo. Ima tu objektivnih, ali i subjektivnih razloga koje sudovi moraju prihvatiti i priznati", smatra Novković.

Tokom prošle godine, riješeno je 585 stečajnih predmeta, od kojih je najviše, njih 134, riješeno u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci.

Na kraju prošle godine ukupan broj neriješenih stečajnih predmeta iznosio je 836, a prosječno trajanje neriješenih stečajnih predmeta je 972 dana.

Novković je posebno naglasio aktivnosti Savjeta u pogledu procesuiranja predmeta ratnih zločina, navodeći da je Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina uložilo značajne napore kako bi njeni ciljevi bili ispunjeni u što većoj mjeri.

"Na strukturalnom dijalogu 13. i 14. maja biće riječi i o ovoj strategiji. Nadzorno tijelo je završilo dosta obiman dokument pod nazivom `Implementacija Strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina od 29. decembra 2008. godine`. U toj strategiji, koja sadrži devet strateških ciljeva i strateške mjere, tačno smo naveli koliko predmeta je procesuirano, a koliko nije, ko je odgovoran što nije ispunjen određen strateški cilj i nisu preduzete određene mjere", rekao je Novković.

On je istakao da odgovornost postoji i od sudova, tužilaštava, pa i Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija BiH, policijskih agencija i svih subjekata koji učestvuju u procesuiranju predmeta ratnih
zločina.

Novković je posebno naglasio da je okončana procedura pripreme neophodne dokumentacije i potpisivanja neophodnih memoranduma za primjenu komponente dva Projekta IPA 2012/2013, koji ima za cilj smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina za 50 odsto u naredne četiri godine.

Projektom je predviđeno zapošljavanje određenog broja sudija i tužilaca, te obezbjeđivanje sredstava za troškove ekshumacija, ispitivanja svjedoka i drugih istražnih radnji, nabavku opreme za terenski rad, za zaštitu svjedoka i drugo.

Komentari / 0

Ostavite komentar