Uskladiti licenciranje prevoznika sa uredbama EU

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH danas je u Sarajevu organizovalo radni sastanak o mogućnostima daljeg usklađivanja Pravilnika o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za vršenje međunarodnog drumskog prevoza sa paketom uredbi koji su na snazi u EU.

Bosna i Hercegovina 25.04.2012 | 09:38
Uskladiti licenciranje prevoznika sa uredbama EU

Pomoćnik ministra saobraćaja i komunikacija BiH Zoran Andrić rekao je da je resorni ministar Damir Hadžić jedini ovlašteni da daje zvanične stavove kada je riječ o budućem djelovanju Ministarstva u
vezi sa Pravilnikom o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za vršenje međunarodnog drumskog prevoza.

Andrić je podsjetio da, prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom prevozu koji je na snazi od 2002. godine, prevoznik za dobijanje licence, između ostalog, mora da ispunjava i evropske uslove u pogledu stručne osposobljenosti, finansijske sposobnosti, te dobrog ugleda.

"Paket transportnih propisa EU stupio je na snagu nakon donošenja našeg zakona. Siguno je da ima prostora za određene izmjene kako bi se prilagodili trenutnom stanju kada je riječ o oblasti licenciranja prevoznika koji učestvuju u međunarodnom prevozu iz BiH i stavila tačka na to, odnosno propisali uslovi koje mora ispuniti prevoznik da bi dobio licencu", rekao je Andrić.

Pomoćnik ministra saobraćaja i komunikacija BiH pojasnio je da na osnovu argumenata koji su izneseni na današnjem sastanku zavisi dalja sudbina licenciranja prevoznika za učešće u međunarodnom prevozu putnika i roba koji su registrovani u BiH.

"Nadam se da će Hadžić svoj stav o tom pitanju saopštiti što je moguće prije", rekao je Andrić.

Radnom sastanku u Sarajevu prisustvovali su predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH, Privredne komore Federacije BiH, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske. Bili su prisustni i predstvnici Udruženja međunarodnog i unutrašnjeg prevoza Republike Srpske koji nisu imali formalan poziv za radni sastanak u Ministarstvu saobraćaja i komunikacija BiH.

Današnji sastanak u Sarajevu iniciran je potrebom davanja odgovora na zaključke sa sastanka koji je 28. marta održan u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjaluci.

Na sastanku u Banjaluci prošlog mjeseca definisano je sedam zahjeva među kojima se traži prolongiranje primjene Pravilnika o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača
za vršenje međunarodnog drumskog prevoza jer izmjene nije moguće provesti do zadatog roka - 1. maja.

Jedan od zahtjeva je i da se nakasnije do 31. decembra raspiše konkurs o novom Edukativnom centru BiH i da se licence koje su izdate ili budu izdate smatraju važećim do momenta stupanja na snagu izmjenjenog ili novog pravilnika o uslovima i pustupku izdavlja licenci.Komentari / 0

Ostavite komentar