Ubrzati definisanje međuentitetske granice

Ministarstvo civilnih poslova BiH upozorilo je na višegodišnje kašnjenje u definisanju granice između entiteta i predložilo formiranje posebne komisije koja bi trebalo da ubrza taj proces.

Republika Srpska 14.08.2012 | 11:19
Ubrzati definisanje međuentitetske granice
Ministarstvo civilnih poslova BiH upozorilo je na višegodišnje kašnjenje u definisanju granice između entiteta i predložilo formiranje posebne komisije koja bi trebalo da ubrza taj proces.Ovo se navodi u infomaciji Ministarstva civilnih poslova BiH koja će biti upućena Savjetu ministara BiH, nakon što se o tom dokumentu izjasne Ministarstvo pravde BiH i Kancelarija za zakonodavstvo, piše „Glas Srpske“. Time bi sa mrtve tačke bilo pokrenuto pitanje međuentitetskog razgraničenja koje godinama koče vlasti Federacije BiH, odbijajući da sačine prijedlog opisa međuentitetske granice. Republika Srpska je prije više od godinu dana predložila svoju verziju linije razgraničenja, ali se FBiH o tom pitanju nije oglasila. Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove navela je da je predložila svoje članove za komisiju za granicu BiH, ali i za komisiju koja bi trebalo da se bavi međuentitetskom linijom razgraničenja. Linija razgraničenja prolazi kroz 42 opštine Srpske. NJom su presječena privatna imanja u dužini od 520 kilometara, a postoji i više od 14.000 privatnih parcela za koje njihovi vlasnici ne znaju da li pripadaju Srpskoj ili Federaciji.