DSS obećava do 10 milijardi evra kredita od Rusije

Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović izjavio je danas da su tri glavna cilja ekonomskog programa te stranke zapošljavanje, razvoj domaće privrede i rast životnog standarda i poručio da će, ukoliko ta stranka dođe na vlast obezbediti kredit od Rusije u visini od osam do 10 milijardi evra.

Republika Srpska 03.03.2012 | 17:44
DSS obećava do 10 milijardi evra kredita od Rusije
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović izjavio je danas da su tri glavna cilja ekonomskog programa te stranke zapošljavanje, razvoj domaće privrede i rast životnog standarda i poručio da će, ukoliko ta stranka dođe na vlast obezbediti kredit od Rusije u visini od osam do 10 milijardi evra.On je istakao da će kredit biti uložen ditektno u domaću privredu". Kako je objasnio, deo tog kredita bi se usmerio u održavanje likvidnosti domaćih preduzeća, a drugi u razvojne projekte koji bi doprineli rastu prizvodnje i privlačenju novih ulaganja. Popović je rekao da će prioriteti DS S , kada bude, kako je rekao, u prilici da odlučuje o sudbini zemlje posle majskih izbora, biti formiranjue interventnog fonda za pomoć velikim preduzećima koja su zahvaćena krizom a preko toga i malim i srednjim, obezbeđivanje dugoročnih kredita za održavanje likvidnosti firmi, sredstva za osnivanje Razvojne banke u Srbiji. On je naveo i da je ideja da se formira meštovita srpsko-ruska izvozna banka koja će davati direktne podsticaje preduzećima za izvoz na rusko tržište. DS S u svom programu predviđa i pomoć poljoprivrednicima te je tako namera da se dvostruko povećaju subvencije poljoprivrednicima u roku od dve godine i njihova pravednija raspodela između malih i velikih proizvođača, kaže Popović. Potpredsednik DS S je rekao da je važna karakteristika tog programa da je zasnovan na saradnji sa svima, a ne samo sa EU što je u skladu sa politkom neutralnosti za koju se zalaže ta stranka.