Javne nabavke pod političkom kontrolom

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH dogovorenih u okviru seta rješenja iz sporazuma SDP-SNSD, a koje je nedavno, po hitnom postupku, većinom glasova usvojilo Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH, još više će uticati na povećanje stepena korupcije u toj oblasti.

Republika Srpska 16.07.2013 | 14:32
Javne nabavke pod političkom kontrolom
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama BiH dogovorenih u okviru seta rješenja iz sporazuma SDP-SNSD, a koje je nedavno, po hitnom postupku, većinom glasova usvojilo Predstavničko vijeće Parlamentarne skupštine BiH, još više će uticati na povećanje stepena korupcije u toj oblasti.Nevladine organizacije nedavno su upozorile kako su upravo javne nabavke oblast u kojoj Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko 700 miliona KM. Tako je nedavno Transparensi Internešnel BiH objavio izvještaj Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiH u okviru aktivnosti na praćenju provođenja antikorupcijskih reformi u BiH, koje provodi u saradnji sa Fondom otvoreno društvo u okviru kojeg su objavljeni alarmantni podaci. Nalazi monitoringa, naime, ukazuju na povećanje netransparentnosti u javnim nabavkama, jer su otvoreni postupci sa sveukuopnog učešća u javnim nabavkama od oko 91 posto u 2008. godini, pali na 37 posto u 2011. godini. - Ovo je prije svega posljedica izmjena Zakona o javnim nabavkama iz 2009. godine koje su podizanjem limita za direktne sporazume dovele do smanjenja broja nabavki provedenih otvorenim postupcima. Naime, zloupotrebe pri primjeni samog Zakona izazvane su proizvoljnim tumačenjima propisa, lošom koordinacijom institucija svih nivoa, te neodgovornošću pojedinaca u svim bitnim segmentima za sprečavanje korupcije u ovoj oblasti. Cijenom tenderske dokumentacije ili načinom njenog pribavljanja u startu se obeshrabruju pojedini ponuđači roba, usluga ili radova, dok se pri pripremi dokumentacije definišu kriterijumi koji pak favorizuju odeređene ponuđače, upozorio je TI BiH. TI BiH ukazao je i da još nije uspostavljen adekvatan nadzor nad procesom javnih nabavki, od Agencije za javne nabavke i Kancelarije za razmatranje žalbi, te nema posljedica za netransparentne i protivzakonite javne nabavke. Tako gotovo 80 posto donesenih rješenja o opravdanosti žalbi ponuđača završi okončavanjem postupka ne u njihovu korist, već najčešće neregularnim poništavanjem javnih nabavki od strane ugovornih organa, a da do sada ni jedan ponuđač nije obeštećen. Ne postoji ni adekvatan odgovor pravosuđa – kašnjenje sa donošenjem sudskih presuda čini ih bespredmetnim, jer je nakon dvije ili tri godine nemoguće ispraviti neregularan proces nabavki, a brojni izvještaji službi za reviziju koji ukazuju na nepravilnosti u provođenju javnih nabavki nisu rezultirali adekvatnim istragama. I umjesto da vlasti Bosne i Hercegovine predlože cjelovit prijedlog zakona o javnim nabavkama koji će biti usklađen sa pravnom stečevinom Evropske unije, iz Ministarstva finansija i trezora BiH prvo u Savjet ministara BiH, a potom i u Parlamentarnu skupštinu BiH stigle su samo izmjene nekoliko članova koje su u javnosti već ocijenjene zabrinjavajućim. No, "rasterećenje" Kancelarije za razmatranje žalbi zapravo znači razbijanje ove institucije i oduzimanje nadzora i kontrole nad procesom javnih nabavki na nivou Bosne i Hercegovine. To je jasno vidljivo iz uvođenja novog člana 49. a kojim se propisuje da će Kancelarija za razmatranje žalbi imati dvije ispostave i to sa sjedištem u Banja Luci i Mostaru, koje bi imale po pet članova: tri iz reda priznatih stručnjaka upravnog prava i/ili upravnog postupka nespojiv sa obavljanjem bilo koje druge posredne ili neposredno izabrane ili imenovane dužnosti sa izuzetkom akademske aktivnosti. Preostala dva člana bila bi stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja. Članovi bi se birali putem javnog konkursa na način predviđen podzakonskim aktima.

Komentari / 0

Ostavite komentar