Najuspješnija reforma penzijskog sistema na Balkanu?!

Reforma penzijskog sistema u Republici Srpskoj je, prema ocjeni stručnjaka Svjetske banke, do sada najbolje provedena reforma tog sistema na Balkanu, a sistem je samoodrživ u narednih 10 do 15 godina, ističe direktor Fonda PIO Mladen Milić.

Republika Srpska 25.06.2013 | 10:06
Najuspješnija reforma penzijskog sistema na Balkanu?!
Reforma penzijskog sistema u Republici Srpskoj je, prema ocjeni stručnjaka Svjetske banke, do sada najbolje provedena reforma tog sistema na Balkanu, a sistem je samoodrživ u narednih 10 do 15 godina, ističe direktor Fonda PIO Mladen Milić. On u intervjuu Srni Milić napominje da su predstavnici Svjetske banke dali preporuke za nastavak reforme, na kojoj se mora intenzivno raditi da bi se sistem dodatno stabilizovao i ojačao, a najznačajnije preporuke su postepeno povećavanje starosne granice za ostvarivanje starosne penzije sa 65 na 67 ili 68 godina života. To bi značilo postepeno povećavanje granice za ostvarivanje penzije sa 40 godina penzijskog staža - sa 60 na 63 godine godina života za muškarce, a za žene sa 35 godina staža osiguranja - sa 58 na 61 godinu života. "Sa aspekta struke, za uspješnost i stabilnost penzionog sistema koji počiva na ovom principu najznačajniji faktor je odnos broja osiguranika i penzionera, koji je u Srpskoj 1,16 naprema jedan“, podsjeća Milić i navodi da je u zemlji 275.000 osiguranika i nešto više od 240.000 penzionera. On očekuje da bi se pokretanjem velikih radova i upošljavanjem novih radnika u Srpskoj, uz povećanu kontrolu i smanjenje stope "rada na crno", moglo doći do odnosa 1,5 osiguranika na jednog penzionera, što bi penzioni sistem učinilo stabilnim i samoodrživim. Direktor Fonda PIO kaže da se u Srpskoj sada, zbog prevremenog penzionisanja, u prosjeku u penziju odlazi sa 59 godina, što znači da se penzija koristi šest godina duže nego što je predviđeno penzionim sistemom, koji počiva na principima međugeneracijske solidarnosti. "Ukoliko ne bude povećanja stopa nataliteta - prema projekcijama Svjetske banke, u Republici Srpskoj bi 2032. godine morali razmišljati o gašenju penzionog sistema koji počiva na principu međugeneracijske solidarnosti, jer bi on bio neodrživ“, upozorava Milić. Prema njegovim riječima, Fond PIO je finansijski stabilan i redovno izvršava sve svoje obaveze prema korisnicima i prema 580 zaposlenih, prema dobavljačima i bankama iako ima potraživanja koja su premašila 406 miliona KM. Milić naglašava da je znatno smanjen broj neriješenih zahtjeva sa 30.000 na 10.000 prošle godine, a u ovoj godini cilj rukovodstva Fonda je da se stigne do 6.000 prvih zahtjeva za penziju i donošenje rješenja u roku od 30 do 40 dana. On ukazuje na nastavak najtežeg oblika diskriminacije koji Federacija BiH čini prema penzionerima u Republici Srpskoj, kojih je 21.900, a na početku maratonskog spora dva penziona fonda 2005. godine bilo ih je 38.000. "Od kada traje ovaj spor, Fond je do sada za isplatu prijeratnim korisnicima koji su penzije zaradili u Federaciji izgubio 775 miliona maraka. Evropski sud u Strazburu bio je jasan o ovom pitanju, ali Federacija BiH to ne poštuje i ovo pitanje se, uprkos nastavku borbe pravnim putem, mora rješavati i na političkom planu“, zaključio je u intervju Srni direktor Fonda PIO Mladen Milić. SRNA

Komentari / 0

Ostavite komentar