Стране инвестиције су штетне!

Док домаћа власт истиче изузетну корисност страних инвестиција, проглашавајући их првим условом нашег развоја, и док ће страним инвеститорима пружају и највеће погодности само да би их се привукло у што већем броју, тврдоглави научни резултати говоре сасвим супротно.

Република Српска 27.03.2013 | 14:35
Стране инвестиције су штетне!
Док домаћа власт истиче изузетну корисност страних инвестиција, проглашавајући их првим условом нашег развоја, и док ће страним инвеститорима пружају и највеће погодности само да би их се привукло у што већем броју, тврдоглави научни резултати говоре сасвим супротно.Стране инвестиције су штетне. Свако, и најмање присуство страних инвестиција успорава развој. Само су домаће инвестиције корисне. Испитујући утицај страних инвестиција на развој осам источно-европских земаља (Чешка, Етонија, Мађарска, Латвиа, Литванија, Пољска, Словачка, Словенија) за вријеме од 1994. до 2001. године, мјерено односом учешћа страних инвестиција у бруто друштвеном производу и раста бруто друштвеног производа, професор Менцингер са Универзитета у Љубљани установио је да међу ова два низа података влада негативна међузависност. Са растом страних инвестиција бруто друштвени производ се у овим земљама смањује. Стране инвестиције умањују развој Стране инвестиције не богате него сиромаше народ. Пораст учешћа страних директних инвестиција у БДП за 1% умањује вриједност БДП за 0,18% (коефицијент корелације – 0,18). 1 Рачунато за Републику Српску (1997-2011) дошло се до резултата да пораст учешћа страних инвестиција у бруто друштвеном проиводу за једну КМ умањује наш бруто друштвени производ за шест пфенинга. Добитник Нобелове награде за економију Мајкл Спенц, као предсједник комисије за раст и развој Међународне банке за обнову и развој и Свјетске банке поставио је себи задатак да пронађе земље које су у дугом року од 25 година непрекидно остваривале просјечну стопу раста од 7% те да утврди основе тог раста. Из Извјештаја је видљиво да су то само оне земље које су свој развој заснивале на домаћој акумулацији.2 Слично истраживање је обавио и један од најпознатијих свјетских економиста Рагхурам Раџан (Универзитет у Чикагу) који пише како је његово, доста опсежно истраживање, на примјеру великог броја земаља у развоју, показало да економије ових земаља биљеже високе стопе раста само онда када своје инвестиције финансирају из сопствене акумулације.3 И обратно, што су инвестиције из страних извора веће раст је спорији. Брз и одржив раст имале су само оне земље у развоју које нису имале значајније стране инвестиције И поред тога што је код нас већ и голим оком видљиво да што се више задужујемо и што је више страних инвестиција код нас, да више економски пропадамо, наша Влада наставља по досадашњем. Вјероватно до нашег потпуног уништења.    

Коментари / 0

Оставите коментар