Политичка контрола, застрашивања и пријетње новинарима

Извјештај Европске комисије о БиХ за 2014. годину изразито лошу оцјену дао је по питању слободе медија.

Босна и Херцеговина 11.10.2014 | 12:25
Политичка контрола, застрашивања и пријетње новинарима

Дио извјештаја  који се односи на слободу медија указао је на низ проблема.
 
Застрашивања и пријетње новинарима
 
Законске одредбе које гарантују слободу изражавања постоје. Међутим, политички и финансијски притисак на медије је порастао. Застрашивање и пријетње новинарима, као и поларизација медија по политичкој и етничкој линији, интензивирани су пред октобарске опште изборе. Дошло је до великог броја напада на медије од стране политичара, углавном из Републике Српске, као и до наводног прислушкивања новинара. 

Случајеви застрашивања новинара од стране надлежних за провођење закона снимљени су током социоекономских протеста у фебруару. Реакција власти на такве пријетње је била недовољна. 

Брутални напад на универзитетског професора у Мостару који се десио у јуну брзо је истражен и починиоци су приведени правди. 
Било је свега неколико судских процеса у вези са клеветом.
 
Регулаторна агенција  није политички независна
 
Изабрано је ново Вијеће Регулаторне агенције за комуникације. Вијеће је испунило процедуру за укидање одлуке претходног Вијећа да се смањи вријеме предвиђено за рекламе у програмској шеми јавних сервиса. У марту је ново Вијеће финализирало процедуру за избор генералног директора чије именовање је у процедури. Политичка, институционална и финансијска независност агенције и даље није осигурана.

Независност три јавна сервиса унутар државног система јавног информисања остаје да се осигура. Два ентитетска јавна сервиса су били изложени даљем политичком утицају. Парламент у Федерацији није успио да именује чланове Управног одбора Федералне радио-телевизије. Истовремено, генерални директор РТВ ФБиХ остао је у техничком мандату.

Већа политичка контрола над РТРС-ом 
 
Управни одбор јавног сервиса Републике Српске (РТРС) изабран је у складу са законским амандманима усвојеним у октобру 2013. Ови амандмани увели су процедуру за избор и именовање управног одбора без икаквог утицаја Регулаторне агенције. То је повећало политичку контролу над РТРС-ом, подривајући тиме уређивачку независност. Амандмани су такође отворили могућност да РТРС буде кофинансиран из буџета Владе Републике Српске, отварајући врата даљем политичком утицају.Новоизабрани управни одбор именовао је новог ВД генералног директора РТРС, који је раније радио у кабинету Премијера Републике Српске.

Ентитетски закони о јавном сервису треба да се ускладе са законима на државном нивоу. Процедура за измјене статута јавног сервиса БХРТ није успјела. Усвајање статута Корпорације јавних сервиса је на чекању, а реформа система јавног информисања није завршена.

За све врсте јавног емитовања добија се дозвола од Регулаторне агенције, према одредби БиХ Закона о комуникацијама.

Транспарентност власништва над медијима је ограничена.
 
То је дијелом осигурано кроз процес регистрације пословних субјеката у суду, али потпуне информације нису лако доступне због проблематичних законских одредби које отежавају систематичан увид у власничку структуру. Ово је нарочито проблематично у вези са онлине медијима, који често нису регистровани као медијске куће. Није било значајних иницијатива да се регулише власништво, приватизација и јавно финансирање, или да се створи повољно економско окружење за рад независних и финансијски одрживих медија.

Финансирање медија од стране владе је забрињавајуће.
 
Јавни емитери који нису саставни дио јавног сервиса се финансирају из општинских и кантоналних буџета и остају под јаким политичким утицајем. На ентитетском нивоу Влада Републике Српске финансира и јавне и приватне медије. Недостатак транспарентности и јасних критерија у дистрибуцији субвенција је озбиљан проблем. Поред тога, оглашивачке праксе јавних компанија које контролишу политичке партије такође утичу на интегритет медија.

Средства за оглашавање у неким случајевима прати блискост одређеној политичкој партији и утицај на уређивачку политику.

Удружење БиХ новинара предводи напоре цивилног друштва у земљи са циљем да се осигура слобода изражавања и слобода медија, заштита новинара и независности медија. 

Вијеће за штампу  Босне и Херцеговине наставило је да интервенише код штампаних и онлине медијских издања у име читалаца, са циљем јачања професионалног извјештавања. Имплементација Закона о слободи приступа информацијама остаје неједнака међу јавним институцијама.
 
Неусклађеност закона у области информатичког друштва

У вези са електронском комуникацијом и информатичким и комуникацијским технологијама, није постигнут напредак када је у питању усклађивање закона. Није усвојен ажуриран план активности у вези са дигитализацијом од стране Вијећа министара. Одлука о употреби дигиталне дивиденде остаје да се донесе.

Што се тиче служби информатичког друштва, државни закон о Агенцији за развој информатичког друштва остаје да се усвоји. Државни закони о електронским документима су усвојени. Није било усклађивања са Директивом о е-трговини или са имплементацијом закона који се тичу условног приступа. Државни закон о е-трговини, као и државни закон о е-потпису остају непроведени због непостојања надзорног органа за акредитацију. 

Административни капацитет у Министарству комуникација  промета остаје недовољан.

Што се тиче аудиовизуалне политике, дигитализација јавног сервиса је угрожена због непостојања Корпорације јавних сервиса која би требало да помогне у дигитализацији цијелог система јавног информисања у Босни и Херцеговини.

Реформа јавног сервиса у Босни и Херцегоини још није завршена, а усвајање Статута Корпорације јавних сериса је још увијек на чекању. Финансијска стабилност и одрживост цијелог система јавног информисања је озбиљно пољуљана у периоду на који се овај извјештај односи, пошто се стопа убирања РТВ таксе константно смањивала. Садашњи недостатак законске сигурности има негативан утицај на убирање РТВ таксе која је до сада била повезана са рачуном за фиксни телефон и прикупљала се преко доминирајућих телеком оператера.

Пиратерија је забрањена законом о комуникацијама Босне и Херцеговине и њоме се бави Регулаторна агенција.

Што се тиче дигитализације, тендер за набавку дигиталне опреме за три јавна сервиса је завршен. Прва фаза процеса дигитализације која се односи на обезбјеђивање опреме и дигитално повезивање пет техничких центара у систем дигиталних линкова и трансмитера за дигиталну покривеност Сарајева, Бањалуке и Мостара је започела. 

Почетак друге фазе процеса дигитализације је заказан за септембар 2014. године.

Нова именовања чланова вијећа Регулаторне агенције, одговорне за електронску комуникацију и аудиовизуалне медије, одобрена су у новембру 2013. године, али се сматра да имају политичке везе.Институционални оквир не осигурава адекватну финансијску и оперативну независност Агенције, што угрожава сигурност за сектор и изазива забринутост у вези са њеном ефикасношћу.

Напредак у области информатичког друштва и медија је ограничен. 
 
Потребни су значајни напори да се развије електронска комуникација и информатичко друштво. Статут Корпорације јавних сервиса треба да се усвоји и да се одлучи о ефективном моделу прикупљања РТВ таксе како би се осигурао стабилан и законит извор финансирања јавних сервиса. Процес дигитализације је озбиљно отежан политизацијом која произилази из непровођења Закона о јавном сервису БиХ. Надлежне власти треба значајно да повећају своје напоре.

хттпс://www.6yка.цом/новост/65758/извјестај-ек-застрасивања-и-пријетње-новинарима-и-политицка-контрола-медија

 

Коментари / 0

Оставите коментар