О консолидованом извјештају о извршењу прошлогодишњег буџета

Народна скупштина Републике Српске разматраће сутра консолидовани извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета Српске и извјештај Главног ревизора о консолидованом годишњем финансијском извјештају за прошлу годину.

Република Српска 15.10.2012 | 03:14
О консолидованом извјештају о извршењу прошлогодишњег буџета
Народна скупштина Републике Српске разматраће сутра консолидовани извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета Српске и извјештај Главног ревизора о консолидованом годишњем финансијском извјештају за прошлу годину. Парламент Српске по хитном поступку разматраће Закон о допунама закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској. У редовној процедури биће разматрани приједлози закона о заштити од насиља у породици, о измјенама и допуни Закона о нафти и дериватима нафте, о пензијском резервном фонду , те о закону о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености. Народна скупштина Републике Српске разматраће нацрте закона о уређењу простора и грађењу, као и нацрте закона о органској производњи, о обновљивим изворима енергије, те о гробљима. Пред посланицима ће се наћи и нацрти закона о измјенама и допунама Изборног закона и о заштити назива Републике Српске, о управној инспекцији, о систему јавних служби, те о гасу. Парламент Српске разматраће годишњи извјештај Радио-телевизије Републике Српске и план рада од 2011. до 2012. година, извјештаје за прошлу годину Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса и Комисије за жалбе, као и извјештаји Гарантног фонда, те за мала и средња предузећа за 2011. годину. На сједници ће разматрани извјештаји о инвестирању јавних средстава за прошлу годину, о банкарству, о стању у сектору осигурања. На дневном реду су и полугодишњи извјештаји МУП-а РС, Робних резерви и Програм рјешавања проблема расељених лица, те информација о прошлогодишњем дугу Републике Српске.