Пола милиона незапослених

Крајем априла на евиденцијама завода и служби запошљавања у Босни и Херцеговини било је 549.

Република Српска 30.05.2013 | 16:13
Пола милиона незапослених
Крајем априла на евиденцијама завода и служби запошљавања у Босни и Херцеговини било је 549.519 незапослених особа. Према подацима Агенције за рад и запошљавање БиХ, у односу на претходни мјесец, број незапослених је мањи за 4.061 или 0,73 посто. Од укупног броја особа која траже запослење, њих 276.355 или 50,29 посто су жене. Од укупног броја евидентираних крајем априла, у Федерацији БиХ је била 384.781 незапослена особа, у Републици Српској 152.295, а у Брчко Дистрикту 12.443 незапослене особе. У структури особа које траже запослење, крајем априла НКВ радника је било 159.611 или 29,05 посто, ПКВ 11.048 или 2,01 посто, КВ 190.601 или 34,69 посто, ВКВ 3.724 или 0,68 посто, НСС 1.780 или 0,32 посто, ССС 139.883 или 25,46 посто, ВШС 7.640 или 1,39 посто и ВСС 35.232 или 6,41 посто. Највећи дио евидентиране незапослености чине особе с трећим степеном образовања - КВ радници 34,69 посто, те НКВ радници 29,05 посто. Од укупног броја регистрираних незапослених особа у априлу 2013., новопријављених особа које траже посао било је 12.063. Број особа брисаних из евиденције завода и служби запошљавања је 14.550. Од укупног броја брисаних из евиденција завода и служби запошљавања запослено је 8.713 или 59,88 посто. У априлу 2013., послодавци су заводима и службама запошљавања у БиХ пријавили 3.363 потребе за запошљавањем нових радника, док је регистрирани број особа којима је престао радни однос у извјештајном периоду износио 5.833. У складу с важећим законским прописима, у априлу 2013. новчану накнаду користило је 13.807 особа или 2,51 посто од укупног броја регистрираних незапослених особа. У истом периоду 2012. новчану накнаду користиле су 11.844 особе, што указује да се овај број повећао за 1.963 особе или 16,57 посто. Право на здравствену заштиту оствариле су 409.623 особе или 74,54 посто од укупно регистриране незапослености у БиХ. По подацима Агенције за статистику БиХ, у марту 2013. број запослених у правним субјектима у БиХ износио је 648 .421, а од тога је било 264.596 жена. У односу на фебруар 2013., број укупно запослених у правним субјектима се није мијењао.

Коментари / 0

Оставите коментар