Dekani danas podnose raport o nepotizmu

Dekani svih fakulteta Univerziteta u Banjaluci danas će rektoru Stanku Staniću lično prezentovati podatke o zapošljavanju asistenata i njihovim rodbinskim vezama s profesorima, a javnost bi konačno trebalo da sazna u kojoj mjeri nepotizam i korupcija uništavaju najveću visokoškolsku ustanovu u RS.

Republika Srpska 19.04.2012 | 13:43
Dekani danas podnose raport o nepotizmu
Dekani svih fakulteta Univerziteta u Banjaluci danas će rektoru Stanku Staniću lično prezentovati podatke o zapošljavanju asistenata i njihovim rodbinskim vezama s profesorima, a javnost bi konačno trebalo da sazna u kojoj mjeri nepotizam i korupcija uništavaju najveću visokoškolsku ustanovu u RS."Vrlo brzo ćemo obavijestiti javnost o svim asistentima koji su zaposleni na Univerzitetu, a čiji su roditelji takođe radnici Banjalučkog univerziteta. Treba utvrditi da li je bilo protivkandidata, kakvi su oni bili, te u kojoj mjeri je svaki od kanididata ispunjavao uslove pa neka javnost zaključi da li smo zaposlili nekoga zato što je mamin ili tatin sin", kazao je Stanić. On tvrdi da će biti raskinuti ugovori o radu sa svim asistentima za koje se ne utvrdi da je bilo nepravilnosti prilikom zapošljavanja. Posljednjih dana, od kada se intenzivno govori o nepotizmu i korupciji, svakodnevno stižu informacije da nijedan fakultet nije ostao imun na protežiranje profesorskih sinova i kćeri prilikom zapošljavanja.Među "vodećim" po pitanju nepotizma spominju se Ekonomski, a zatim i Pravni, Mašinski, Medicinski i Filozofski fakultet.Vitomir Popović, dekan banjalučkog Pravnog fakulteta, tvrdi da među asistentima ovog fakulteta nema nijedno dijete nekog od profesora. "U posljednjih 20 godina imali smo zaposleno samo jedno dijete čija majka je radila na Pravnom fakultetu. Nažalost, ona je prije godinu dana umrla i sada praktično u našem nastavnom procesu nema takvih slučajeva", tvrdi Popović, dodavši da ne znači da to ne može da se desi u budućnosti. "Nemamo pravo da našu djecu samo zato što su naša diskriminišemo na toj činjenici i da ona ne mogu da se zaposle. Podrazumijeva se da se mora ispoštovati zakonska procedura i da oni moraju da ispunjavaju uslove za posao", dodao je on. I Novak Kondić, dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, odbacuje prozivke da su neki od asistenata posao dobili samo zbog roditelja. "Sa sigurnošću mogu da tvrdim da, od kada sam ja dekan, niko nije primljen na bilo koje asistentsko ili profesorsko mjesto ko nije ispunjavao zakonske uslove. Šta bi trebalo da rade djeca profesora koja su čestiti studenti i ispunjavaju uslove konkursa? Da li bi oni trebalo da sjede kod kuće", upitao je Kondić. On dodaje da je inventura na Univerzitetu potrebna. "Ako ima nezakonitih radnji, davanja prednosti nekome mimo kriterijuma, ti ljudi treba da budu kažnjeni", kazao je Kondić, dodavši da je i on spreman da takvima uruči otkaze. Nikola Dronjak, predsjednik Unije studenata RS, istakao je da je lako otkriti slučajeve nepotizma, ali da je pitanje da li postoji dovoljna volja da se to i učini. Rektor Stanko Stanić predložiće da ubuduće na Banjalučkom univerzitetu ne budu zapošljavana djeca profesora. "Treba tražiti koji je to zakon i na kojem mjestu se takvo rješenje može propisati. Ne znam da li je to zakonska materija koja govori o sukobu interesa ili nešto slično tome, ali pretpostavljam da se može naći adekvatno rješenje. Na osnovu sadašnje regulative nisam vidio mogućnost da se nekome kaže da ne može biti izabran za asistenta na Univerzitetu zato što su mu otac ili majka profesori", kazao je Stanić.