Na dnevnom redu Vijeća naroda Zakon o internoj reviziji institucija BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da razmotri prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji institucija BiH i Zakona o finansiranju institucija BiH.

Republika Srpska 19.04.2012 | 10:29
 Na dnevnom redu Vijeća naroda Zakon o internoj reviziji institucija BiH
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas da razmotri prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji institucija BiH i Zakona o finansiranju institucija BiH. Predloženim izmjenama Zakona o internoj reviziji predlagač, Savjet ministara, želi da obezbijedi sveobuhvatan zakonski okvir za racionalno regulisanje uspostavljanja interne revizije u institucijama BiH i racionalno upravljanje budžetskim sredstvima. Pred delegatima bi trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa da naknadu za rad u radnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH podzakonskim aktom utvrđuje nadležna komisija parlamenta. Dom naroda trebalo bi da se izjasni o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kojim se i zakonski kao sjedište Agencije određuje Istočno Sarajevo, gdje je smještena ova institucija. Pred delegatima će se, između ostalih pitanja, naći izvještaji o radu u prošloj godini više parlamentarnih komisija, kao i izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o reviziji učinka stambenog zbrinjavanja povratnika.