Nalog generalu Živanoviću da svjedoči

Pretresno vijeće Haškog tribunala prihvatilo je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i izdalo nalog na osnovu kojeg će bivši komandat Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske /VRS/ general Milenko Živanović morati da se pojavi kao svjedok u dokaznom postupku njegove odbrane, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.

Republika Srpska 23.04.2013 | 20:26
Nalog generalu Živanoviću da svjedoči
Pretresno vijeće Haškog tribunala prihvatilo je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i izdalo nalog na osnovu kojeg će bivši komandat Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske /VRS/ general Milenko Živanović morati da se pojavi kao svjedok u dokaznom postupku njegove odbrane, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.Kao termin svjedočenja određen je 8. maj ili neki drugi datum, o čemu će bivši komandat Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske /VRS/ blagovremeno biti obaviješten, navodi se u odluci. Ukoliko se ne pojavi pred sudom ili ne pokaže dobre razloge da ne postupi po nalogu, protiv Živanovića bi mogao da bude pokrenut postupak za nepoštovanje suda, za šta je zaprijećena kazna do sedam godina zatvora ili do 100.000 evra, a mogu biti izrečene i obje kazne. Posebnim nalogom, od vlasti Srbije je zatraženo da nalog - subpoenu, dostave generalu Živanoviću i preduzmu sve razumne mjere da obezbijede da on dođe u Hag u zatraženo vrijeme. Sud očekuje da nadležne vlasti u Srbiji roku od 48 časova od prijema naloga dostave podatke iz pasoša generala Živanovića. Izdavanje obavezujućeg naloga Karadžić je zahtijevao nakon što je Živanović članovima tima njegove odbrane saopštio da neće da svjedoči. Karadžić, međutim, smatra da je on važan svjedok, jer bi mogao da potvrdi da nije postojao plan ili očekivanje da će srebrenički muslimani "biti silom prebacivani i da će im biti nanesena bilo kakva šteta". U zahtjevu Karadžića bilo je navedeno da je, s obzirom na to da je tužilaštvo u toku svog dokaznog postupka u dokaze uvelo nekoliko dokumenata čiji je autor Živanović, njegovo svjedočenje "neophodno da objasni pravu prirodu ovih dokumenata". Na mjestu komandanta Drinskog korpusa VRS Živanović je bio prije generala Radislava Krstića, koji je u Tribunalu osuđen na 35 godina zatvora. Prema dokumentu koji je Živanović ranije predao tužilaštvu, general Krstić je komandu nad Drinskim korpusom preuzeo 13. jula 1995, dva dana po ulasku srpskih snaga u zaštićenu zonu Srebrenica. Traženi iskaz odbrana smatra još važnijim budući da general Krstić nije pristao da svjedoči ni nakon što je protiv njega pokrenut postupak za nepoštovanje suda. Pretresno vijeće u odluci navodi da je uvjereno da je Živanovićevo svjedočenje važno za dokazni postupak odbrane i da bi njegov iskaz bio od pomoći vijeću, naročito nakon odbijanja generala Krstića da da iskaz u ovom predmetu.

Komentari / 0

Ostavite komentar