Maksimalno ubrzati reviziju

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da će aktivnosti na reviziji invalidskih penzija biti maksimalno ubrzane i dodao da je samo prošle godine izdvojeno više od 3.

Republika Srpska 11.04.2012 | 19:09
Maksimalno ubrzati reviziju
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da će aktivnosti na reviziji invalidskih penzija biti maksimalno ubrzane i dodao da je samo prošle godine izdvojeno više od 3.000 predmeta za reviziju. "Tamo gdje se utvrde nezakonite radnje, prema licima će biti preduzimane zakonom predviđene mjere. Cilj nam je da potisnemo korupciju iz ovog sistema, jer vrlo često imamo uglavnom anonimne prijave da su građani prilikom sticanja prava na penziju nekome davali novac od pet do 10.000 KM", kaže Đokić. "Svakako da će te penzije biti podvrgnute reviziji, s jedne strane to su zahtjevi boračke populacije, ali i drugi građani žele da se poštuje zakon i od mene kao ministra traže da na tome insistiram", rekao je Đokić i podsjetio da u Republici Srpskoj ima ukupno 41.000 invalidskih penzija. Đokić je rekao novinarima u Banjaluci da se aktivnosti revizije ne mogu ubrzavati na način da one budu na štetu onih koji imaju status. "Ne smije niko da se osjeti da su njegova ljudska i građanska prava ugrožena time što je povrgnut reviziji i nikome neće biti otiman status ako ga je stekao na zakonit način, ali niko ne treba ni da se ljuti što ćemo provjeriti njegov status i konačno definisati da li je u sticanju statusa bilo nepravilnosti ili ne", rekao je Đokić. On je naveo da pomoć za realizaciju ovog projekta treba tražiti izvan Republike Srpske, jer je, kako kaže, očito da postoji povezanost između onih koji su davali nalaze i mišljenja o zdravstvenom stanju i onih koji su odobravali statuse, jer je riječ o profilisanim specijalnostima. "Tamo gdje se utvrde nezakonite radnje, prema licima će biti preduzimane zakonom predviđene mjere. Cilj nam je da potisnemo korupciju iz ovog sistema, jer vrlo često imamo uglavnom anonimne prijave da su građani prilikom sticanja prava na penziju nekome davali novac od pet do 10.000 KM", kaže Đokić. On se zahvalio građanima koji su pomogli sa informacijama o tome da se utvrde svi oni koji nanose ogromnu štetu državi zarad svoje lične koristi.