Profitabilna samo "Elektroprivreda RS"

Među četiri najveća javna preduzeća u Republici Srpskoj u prošloj godini profitabilna je bila samo "Elektroprivreda", dok su "Željeznice", "Šume" i "Pošte" imale ukupan minus veći od 23 miliona KM.

Republika Srpska 06.04.2012 | 09:04
Profitabilna samo "Elektroprivreda RS"
Među četiri najveća javna preduzeća u Republici Srpskoj u prošloj godini profitabilna je bila samo "Elektroprivreda", dok su "Željeznice", "Šume" i "Pošte" imale ukupan minus veći od 23 miliona KM. Negativno poslovanje javnih preduzeća, smatraju stručnjaci, velikim dijelom je rezultat i velikih troškova na plate i naknade prekomjernog broja zaposlenih, piše "Glas Srpske". Od javnih preduzeća najveće gubitke imale su "Željeznice RS", koje su poslovale sa minusom od 18,5 miliona KM. Značajanu ulogu u rashodima ovog preduzeća imale su plate i naknade za zaposlene, čiji je broj iz godine u godinu rastao. Bez gubitaka prošlu godinu završili su "Elektroprivreda RS" i "Putevi RS". "Elektroprivreda RS" prošlu godinu je okončala u plusu od 10,4 miliona KM. List piše da je loša situacija i u preduzeću "Aerodromi RS", koje je prošlu godinu završilo u minusu od 749.921 KM, dok je gubitak u 2010. godini bio 1,9 miliona KM.