Do 10. aprila prijedlog mogućeg rješenja

Sve nadležne institucije trebalo bi da do 10.

Republika Srpska 04.04.2012 | 17:41
Do 10. aprila prijedlog mogućeg rješenja
Sve nadležne institucije trebalo bi da do 10. aprila, dostave Ministarstvu odbrane BiH prijedlog mogućeg rješenja za provođenje zaključka Savjeta ministara da stvoreni dug prema otpuštenim vojnicima bude uvršten u budžet institucija BiH za ovu godinu, zaključeno je danas na sastanku o ovom pitanju. Nakon toga će biti zakazan drugi radni sastanak predstavnika nadležnih državnih i entitetskih institucija o istom pitanju, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH. Današnjem sastanku prisustvovali su ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović, zamjenica ministra odbrane Marina Pendeš sa saradnicima, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, savjetnik ministra za pitanja boraca i invalida obrambenog-oslobodilačkog rata FBiH Ismar Bratić. Prisustvovali su i direktor Fonda PIO Srpske Mladen Milić, zamjenica direktora Zavoda za MIO/PIO FBiH Anka Laić sa saradnicama, te predstavnik Vlade FBiH Admir Mujkanović. ''Predstavnici svih entitetskih organa naglasili su interes za rješavanje ove problematike. Međusobno su se upoznali i razmijenili informacije o trenutnom stanju i mogućnostima provođenja navedenog zaključka'', navedeno je u saopštenju. Ibrahimović je naglasio potrebu iznalaženja najboljeg mogućeg rješenja za bivše vojnike Oružanih snaga BiH u pogledu ostvarivanja prava na penziju na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama, odnosno da njihova prava budu izjednačena sa pravima ostalih boračkih populacija. Na prvom radnom sastanku o provođenju zaključka Savjeta ministara BiH od 30. marta koji se odnosi na prava otpuštenih pripadnika Oružanim snagama BiH, Ibrahimović je naglasio koordinirajuću ulogu Ministarstva odbrane BiH u procesu provođenja zaključka Savjeta ministara BiH, s obzirom da Ministarstvo nije nadležno za pitanja penzionisanja. Savjet ministara BiH 30. marta jednoglasno je usvojio zaključak da će stvoreni dug prema otpuštenim vojnicima biti uvršten u budžet institucija BiH za ovu godinu. Zaključeno je da ovo obuhvata period od važenja izmjena zakona, zaključno sa 31. martom, s tim da će sredstva biti prebačena entitetskim penzionim fondovima radi krajnje isplate korisnicima.