JEDINSTVENA EVIDENCIJA NEKRETNINA U 246 KATASTARSKIH OPŠTINA

Republička uprava za geodetska i imovinsko-pravna pitanja planira da u narednih pet godina uspostavi jedinstvenu evidenciju nekretnina u 246 katastarskih opština u urbanim područjima Republike Srpske, rekao je direktor uprave Tihomir Gligorić.

Republika Srpska 02.03.2013 | 10:22
JEDINSTVENA EVIDENCIJA NEKRETNINA U 246 KATASTARSKIH OPŠTINA
Republička uprava za geodetska i imovinsko-pravna pitanja planira da u narednih pet godina uspostavi jedinstvenu evidenciju nekretnina u 246 katastarskih opština u urbanim područjima Republike Srpske, rekao je direktor uprave Tihomir Gligorić. Gligorić je istakao da će taj posao biti finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke, pojasnivši da je koncept jedinstvene evidencije jednostavniji, brži i efikasniji, te da mu je Svjetska banka zato dala  nažnu podršku, kao i Kraljevina Švedska. "To je jednostavno u skladu sa Brajtonskom konvencijom čiji je zaključak da EU treba cijela da pređe na katastar 2014. godine", rekao je Gligorić za sarajevsko "Oslobođenje". Prema njegovim riječima, granični pojasevi u BiH ostaće nedefinisani dok se ne utvrdi međuentitetska linija razgraničenja, a trenutno postoji problem sa 14.000 građana kod kojih se u rješavanju ovih pitanja cijepa mjesna nadležnost. "U Orašju je pravi haos, gdje su lične karte iz Federacije BiH, zemlja se prodaje iz Republike  rpske, a porez se plaća u Federaciji, ali i ne samo tamo. U tome se niko ne može snaći, da ni  ne govorim o tome koliko to usložnjava, poskupljuje život", naveo je Gligorić. On smatra da se pitanje međuentitetske linije razgraničenja, kao jedino rješenje, mora regulisati na nivou Komisije Savjeta ministara BiH. "Predstavnici NATO-a koji moraju dati saglasnost za to, kao i ranije EUPM, upozoravaju. Stranci upozoravaju i jednu i drugu entitetsku vladu, ali Federacija ne izvršava svoju obavezu"", dodao je Gligorić. Geodetske uprave Republike Srpske i Federacije BiH i potpisale su prije nekoliko dana  porazum sa Geodetskom upravom Švedske cija je Vlada donacijom od oko sedam miliona KM omogućila provođenje projekta čiji je cilj uređenje evidencije nekretnina u BiH, kako bi se umjesto na mnogo različitih mjesta, izvodi o tim nekretninama tražili na jednom mjestu.

Komentari / 0

Ostavite komentar