Stavka o otpuštenim vojnicima ide u budžet

Savjet ministara BiH jednoglasno je danas zaključio da će stvoreni dug prema otpuštenim vojnicima biti uvršten u budžet institucija BiH za ovu godinu.

Republika Srpska 31.03.2012 | 15:22
Stavka o otpuštenim vojnicima ide u budžet
Savjet ministara BiH jednoglasno je danas zaključio da će stvoreni dug prema otpuštenim vojnicima biti uvršten u budžet institucija BiH za ovu godinu.Zaključeno je da ovo obuhvata period od važenja izmjena zakona, zaključno sa 31. martom, s tim da će sredstva biti prebačena entitetskim penzionim fondovima radi krajnje isplate korisnicima. Savjet ministara odlučio je da Parlamentarnoj skupštini BiH bude predloženo stavljanje van snage Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kako prema ovom osnovu ne bi bile stvarane nove obaveze, saopšteno je iz ove institucije. Savjet ministara BiH danas je donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april - juni sa 226,25 miliona KM, što je iznos koji je na nivou četvrtine sredstava usvojenog budžeta za prošlu fiskalnu godinu. Spoljni dug biće servisiran prema planovima otplate. Savjet ministara BiH jednoglasno je podržao smanjenje javne potrošnje na nivou BiH i ostvarenje ušteda u budžetima po svim stavkama. Ova institucija nastaviće 5. sjednicu naredne sedmice.