Predstavničko vijeće o izmjenama zakona o reviziji institucija

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH, čiji je predlagač poslanik Saveza za bolju budućnost BiH Ismeta Dervoz.

Republika Srpska 29.03.2012 | 09:55
Predstavničko vijeće o izmjenama zakona o reviziji institucija
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji institucija BiH, čiji je predlagač poslanik Saveza za bolju budućnost BiH Ismeta Dervoz.Zakonskim izmjenama predviđa se jačanje uloge parlamenta BiH koji će moći da pokreće pitanje odgovornosti pojedinaca za nenamjensko trošenje budžetskih sredstava u institucijama BiH, kao i pokretanje odgovornosti i određivanje sankcija licima koja to čine. Osim sankcija, Prijedlog zakona predviđa i reviziju učinka institucija najmanje jednom u četiri godine. Pred poslanicima će se naći i Izvještaj Kolegijuma doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o negativnom mišljenju Ustavnopravne komisije o prijedlozima zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu i Zakona o Tužilaštvu BiH poslanika SNSD-a i SDS-a Drage Kalabića i Darka Babalja. Ukoliko Kolegijum ne bude postigao saglasnost, prema proceduri, poslanici će se u drugom krugu glasanja izjašnjavati o negativnom mišljenju Ustavnopravne komisije o ova dva zakona. Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i principi Prijedloga zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, čiji je predlagač Stranka za BiH. Predstavnički dom izjasniće se i o prijedlogu Komisije za spoljnu trgovinu i carine da se pristupi izradi novog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe droga. Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2011, te Godišnji izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH za 2011. godinu, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.