Danas o izmjenama zakona o popisu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH raspravljaće danas o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.

Republika Srpska 31.01.2013 | 02:59
Danas o izmjenama zakona o popisu
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH raspravljaće danas o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine po hitnom postupku.Savjet ministara BiH utvrdio je 23. januara prijedlog izmjena zakona o popisu, prema kojim se popis odgađa za šest mjeseci i biće održan od 1. do 15. oktobra, prema stanju na dan 30. septembra u ponoć, što se smatra referentnim datumom popisa. Usvajanjem ovog zakonskog prijedloga biće uvažene preporuke Međunarodne posmatračke misije o odgađanju popisa za šest mjeseci. Nakon jučerašnje sjednice proširenog kolegijuma Predstavničkog doma, na dnevni red današnje sjednice Doma uvršten je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, čiji je predlagač poslanik SDP-a BiH Denis Bećirović, sa mišljenjem Ustavnopravne komisije, najavljeno je iz parlamenta BiH. Na dopunjenom dnevnom redu je i informacija Savjeta ministara BiH o Nacrtu nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa u institucijama BiH. Predstavnički dom trebalo bi da se izjasni o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju istitucija BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH. Prema ovom zakonskom rješenju, kao krajnji rok za donošenje budžeta institucija BiH predviđen je 31. mart, a osim toga precizno se definišu i uslovi i nosioci aktivnosti za donošenje odluke o privremenom finansiranju institucija BiH. [custom_block]Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, čiji je predlagač, takođe, Savjet ministara BiH.[/custom_block] Zakon propisuje da sve poslove pripreme i izgradnje objekta zavoda treba da vrši Jedinica za provođenje projekta kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde BiH, te Upravni i Nadzorni odbor zavoda u skladu sa svojim ovlaštenjima. Pred poslanicima bi trebalo da budu i principi Prijedloga zakona o upravljanju imovinom privremeno i trajno oduzetom u krivičnom postupku pred Sudom BiH, kao i izvještaj komisije Kolegijuma doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o protivminskom djelovanju u BiH. Zakonom o protivminskom djelovanju biće poboljšana organizaciona struktura odgovorna za deminiranje na svim nivoima vlasti u BiH, a Ministarstvo civilnih poslova BiH postaje nadležno i odgovorno za postupak deminiranja u BiH. Zakon predviđa osnivanje domaćeg fonda za deminiranje koji će primati inostrane donacije namijenjene za te aktivnosti, kao i stabilno i kontinuirano osiguranje dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju Strategije za protivminsko djelovanje BiH 2009/2019. godine. Na predloženom dnevnom redu je i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, odnosno rang-lista Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, nakon što je na sjednici Predstavničkog doma 3. januara izjašnjavanje o tome odgođeno na zahtjev Kluba poslanika SDP-a BiH. Predstavnički dom trebalo bi da razmatra i informaciju Savjeta ministara BiH o stanju predmeta koji se pred Sudom u Strazburu vode protiv BiH, s procjenom njihove moguće implikacije na BiH.

Komentari / 0

Ostavite komentar